Joutsan Kokoomus ry piti yhdistyksen syyskokouksen 23.10.2022 Kahvila Hypoteekissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen edellyttämät asiat. Vuodelle 2023 valittiin yhdistyksen luottamushenkilöiksi hallitukseen Raija Korpela, Terhi Toivonen, Raimo Vanhatalo, Ilari Suuronen ja Pekka Huikko, yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Iiris Ilmonen.

Joutsan Kokoomus järjesti marraskuussa Joutsassa Hyvinvointituvalla ja Leivonmäellä Hyvän Mielen Kyläkaupalla keskustelutilaisuudet. Halusimme kuulla kuntalaisten ajatuksia, etenkin nyt vuoden 2023 talousarvion valmisteluvaiheessa. Osallistujien esille tuomia ajatuksia olivat muun muassa Joutsan keskustan kehittämiseen liittyen, että purettavan liikekeskuksen tilalle alettaisiin suunnitella uimahallia; joka mitä parhaiten soveltuisikin hyvinvointityöhön, johon kunnan odotetaan entistä enemmän panostavan.

Leivonmäellä kyläläiset toivat esiin tarpeen säilyttää yksityistieavustukset vähintäänkin tähänastisella tasolla, työpaikkoja kaipailtiin, julkisen liikenteen palveluita kyläläiset pitävät heikkoina. Kunnalta toivottiin selkeää tiedottamista, voiko koululais- ja liikuntaryhmäkuljetuksia käyttää myös asiointikuljetuksina.

Iiris Ilmonen

Tagged with →