Vuoden 2022 talousarvion investointiosaan sisältyi tekniselle puolelle konehankinta, tarkemmin sanottuna pyöräkuormaajan hankinta. Naisellinen mielikuva pyöräkuormaajasta minulla on Leivonmäen Sahan ajoilta, jolloin kyseisellä koneella tehtiin purukuormia rekkoihin.

Mistä lie mutta nyt oli saatu oivallus vaihtaa Joutsan kunnassa traktori pyöräkuormaajaan. Joutsan kunnan tilinpäätöksistä käy kiistatta selväksi teknisen osaston koneiden alhaiset käyttöasteet, joiden perusteella – jos kyseessä olisi yritystoiminta –luovuttaisiin kuorma-autosta ja panostettaisiin hyvään traktoriin.

Koneinvestointi on kuluvan vuoden aikana ollut lautakunnan käsittelyssä; on kilpailutettu – saatiin yksi tarjous. Lautakunta on 24.8.2022 päättänyt ”jättää asian pöydälle” lisäselvityksiä varten. Päätös hankinnasta tehtiin lautakunnassa 29.9.2022, tuolloinkin yksi lautakunnan jäsen esitti hankkeen keskeyttämistä.

Olisi mielenkiintoista tietää, onko vanhasta laitteesta luvattu hyvitys kunnan kannalta edullinen ja vertailukelpoinen, tarjoajia kun oli vain yksi! Alan ammattilaisilta on myös tullut ihmettelyjä: miksi luovutaan traktorista? Tiedän, ettei operatiiviseen toimintaan sovi puuttua, mutta on pakko kysyä pari juttua: voiko pyöräkuormaajaan liittää peräkärryn, tuleeko pyöräkuormaajaan harjakone mukaan?

Kuultuani miehisiäkin ihmettelyjä tein lautakunnalle oikaisuvaatimuksen hankinnasta. No, se hylättiin, enkä vaivaudu jatkamaan prosessia. Nyt tulee otsikon lupaama toivomus: voisiko lautakunta jatkossa toimia kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti ja perustella päätöksen, jolla oikaisuvaatimus on jätetty tutkimatta. Kaikkien kunnan toimielinten on oikaisuvaatimuskäsittelyissään otettava kantaa esitettyihin muutosperusteisiin.

Oikaisuvaatimuksessa on kyse kunnan sisäisestä hallintotoiminnasta ja toiminnan laadunvalvonnasta, joka velvoittaa viranomaista harkitsemaan päätöstään ja perustelemaan sen kuntalaisille – siis vakavasti otettavaa toimintaa!

Iiris Ilmonen