Minun toiseksi nuorin poikani, Jakin, täyttää tänä vuonna 15 vuotta, samoin kuin joutsalaisnuorista Hannu ja monet muut hänen ikätoverinsa. Siinä ajassa, kun nämä nuoret ovat kasvaneet vauvasta mopoikään, on Joutsassa tapahtunut kolmessa aallossa valtaava kehitys.

Ensin laitoimme kuntoon koulut: Vanha lukiorakennus peruskorjattiin ja sinne sijoittui yläkoulun luokkia. Päärakennuksen ympärille rakennettiin tilat taito- ja taideaineille, uusi lukiosiipi sekä uudet tilat pienten lasten koululle ja varhaiskasvatukselle. Leivonmäellä säilytettiin kyläkoulu.

Toisessa kehittämisaallossa panostimme liikuntaan ja vapaa-aikaan. Liikuntahallin ympäristössä on kuntoportaat, pumptrack-rata ja tekonurmi katsomoineen. Hiihtolatuja ja urheilukenttää on kunnostettu.

Kolmannessa aallossa valtuusto on kaikella tarmolla suunnannut resursseja sosiaali- ja terveystoimen tiloihin. Uusi sote-keskus sisältää vastaanottopalvelut ja perhekeskuksen. Laajat sosiaali- ja terveyspalvelut löytyvät saman katon alta. Puoli vuotta sitten otimme käyttöön SaKuKo-osaston, jossa asiakkaat saavat sairaanhoidon ja kuntoutuksen palvelujen lisäksi kotiin annettavia palveluja. SaKuKossa kehitimme jälleen uuden toimintamallin, jossa palvelut löytyvät yhdestä rakennuksesta. Viimeiseksi valmistuu uusi hammashoitola samaan rakennukseen keittiön kanssa. Hyvinvointialue: Olemme valmiita!

Neljäs aalto on alkamassa. Valtuuston käsittelyyn tuleva talousarvioesitys sisältää merkittäviä panostuksia keskusta-alueen kehittämiseen. Vanha liikekeskus puretaan ja tilalle on suunniteltu toria, myyntikojuja, istutuksia ja ehkäpä yleisöluistelukenttää. Yhdystie siirtyy valtiolta kunnan hoidettavaksi ja siihen tehdään huomattavia parannuksia: turvallisuutta, valaistusta ja istutuksia uusitaan. Tien kunto paranee ja Joutsa saa arvoisensa sisääntuloväylän kunnan keskustaan.

Keskustassa rakennetaan kevyenliikenteen väyliä sekä parannetaan viihtyvyyttä istutuksilla. Keskuspuistosta ei tule New Yorkin Central Parkin veroista, mutta melkein. Puiston suunnitteluun on koottu kuntalaisilta ideoita koirapuistosta perennapuistoon, puiston penkeistä hiihtolatuun.

Osa muutoksista on suunnittelemattomia ja äkillisiä. Pakolaisuutta ja heidän vastaanottotarvettaan emme ole voineet ennakoida. Joutsaan on pikaisella aikataululla perustettu pysyvä vastaanottokeskus enintään 300 pakolaiselle. Väkisinkin näin suuri pakolaisten määrä muuttaa katukuvaamme ja joutsalaisuutta. Kylämme kansainvälistyy ja saamme tutustua uusiin kulttuureihin.

Pakolaiskysymyksessä on muistettava, että kukaan ei jätä kotiaan vapaaehtoisesti, ei Ukrainassa, eikä muualla. Tärkeintä on osoittaa empatiaa pakolaisia kohtaan. Olen iloinen huomatessani, että joutsalaiset tarjoavat pakolaisille turvaa, tukea ja pysyvyyttä. Asenteet pakolaisia kohtaan ovat maassamme vaihdelleet torjunnasta hyväksyntään. Joutsan kuntastrategian mukaisesti huolehdimme jokaisesta.

Kunnan yksiselitteinen kanta on se, että haluamme luoda jokaiselle pakolaiselle turvallisen asuinympäristön ja elinolosuhteet. Jokaisella ihmisellä on ihmisyyteen perustuva yhtäläinen ja pysyvä arvo, joka ei riipu vaikkapa henkilön kansallisuudesta, uskonnosta, ihonväristä tai yhteiskunnallisesta asemasta.

Venäjän hyökkäyssota aiheuttaa muutoksia jokapäiväiseen elämäämme. Kauppalasku on aikaisempaa suurempi, polttoaineet kallistuvat ja sähkölasku on kohtuuton. Ilmastokysymysten ja sodan vauhdittamana maamme energiaomavaraisuutta kehitetään muun muassa hyödyntämällä aurinko- ja tuulivoimaa.

Molempia voimalaitoksia on suunniteltu myös Joutsaan: iso aurinkovoimapuisto Pihlassuolle ja tuulipuisto Höystösensuolle. Voimalaitoshankkeet tuovat kuntaan kiinteistöverotuottoja ja siten vaikuttavat kuntalaisten palvelujen järjestämiseen. Mieluummin otan vastaan voimalaitosten kiinteistöverotuotot kuin nostan joutsalaisten verotusta.

Kuntien elinvoima koostuu kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen lisäksi elinkeinojen ja yrittäjyyden edistämisestä, kuntalaisten osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista, kylien kehittämisestä ja erityisesti kulttuuritapahtumista. Joutsan tapahtumatarjonta on runsas.

Joutsan Yrittäjät ovat ilmoittaneet, että he eivät jatka Joutopäivien järjestämistä. Olemme risteyskohdassa, jossa haluamme koota tapahtumatarjonnan yhteen ja luoda jotain uutta. Joutoaika saattaisi olla tapahtumakokonaisuus, johon kuuluisivat Joutopäivät, kylätapahtumat, markkinat, näyttelyt ja konsertit. 

Miltä Joutsa näyttää vuonna 2022 Jakinin, Hannun ja muiden 15-vuotiaiden silmissä? Joutsa on vahvasti uudistuva maaseutukunta. Koulun kansainvälisyyshankkeiden ja pakolaisten myötä Joutsa on myös kansainvälistyvä maaseutukunta. Joutsassa on hyvä opiskella ja harrastaa, tapahtumia on paljon ja kunnan keskustasta kehittyy nykyaikainen ja viihtyisä kuntakeskus, jossa on mukava tavata kavereita. Nuorille Joutsa on rento, aito ja siinä on sopivasti rokkenrollia. Joutsassa palvelut pelua!

Hyvää ja rauhallista joulua joutsalaiset, Joutsan vapaa-ajanasukkaat ja kaikki Joutsan ystävät.

Harri Nissinen
kunnanjohtaja

Kirjoitus on osa Päättäjän kynästä -tekstisarjaa, jossa Joutsan lautakuntien puheenjohtajat ja kunnan toimialajohtajat kirjoittavat toimialansa ajankohtaisista asioista.

Tagged with →