Joutsan keskustan suunnittelu ja kehittämistyö etenee osissa. Alkuvaiheen suunnittelussa keskitytään keskuspuiston kehittämiseen sekä valmistellaan liikekeskuksen purkamisen jälkeistä aikaa.

Samaan aikaan kunta edistää Yhdystien muuttamista kunnan omaksi kaduksi, jonka ylläpidosta kunta tulisi jatkossa itse vastaamaan. Tällä hetkellä Yhdystie on ely-keskuksen hallinnassa, ja sen huono kunto on herättänyt paljon keskustelua. Jousitien siirtäminen kunnan omistukseen on erillinen prosessi, joka pyritään toteuttamaan Yhdystien jälkeen.

Keskuspuisto eli Perttulan ruokakauppojen ja liikekeskuksen välissä oleva puistoalue on oma kehittämiskohteensa, jonka suunnittelussa otetaan huomioon myös sitä ympäröivä keskusta-alue ja kevyen liikenteen kulkureitit. Puistoon suunnitellaan leikkipuiston lisäksi muita viher- ja virkistysalueita eri-ikäisten kuntalaisten käyttöön. Mahdollisuuksien mukaan keskuspuistoa jatketaan kohti Uimalan aluetta ja tällä hetkellä suojeltua rantakaistaletta.

Joutsan keskustassa katukuvaa hallinnut valkoinen rakennus eli liikekeskus puretaan vuoden 2023 aikana. Rakennuksen paikalle on mietitty monenlaisia vaihtoehtoja, ja niitä on käsitelty myös kunnan ja yhteisöjen yhteisessä työryhmässä.

Joutsan keskusta-alueen kehittämistyöryhmässä ovat mukana puheenjohtaja Ilari Suuronen, sihteeri Arttu Mönkölä, Saku Kaistinen, Harri Nissinen, Maija Salonen, Nella Lintunen, Jarmo Liukkonen ja Ilona Savitie. Elokuussa aloittanut työryhmä on kokoontunut tähän mennessä neljä kertaa.

Työryhmä on perehtynyt kuntalaisten jättämiin ehdotuksiin siitä, mitä liikekeskuksen paikalle voisi tehdä ja rakentaa. Tilalle on ideoitu muun muassa uimahallia, luistinrataa, liiketiloja ja uutta asuinkerrostaloa.

Aivan lähitulevaisuuteen rakennuksen tilalle ei kuitenkaan suunnitella merkittäviä rakennushankkeita. Pankkiaukion ja Grilli-Kahvio Tikanderin väliin on muodostumassa laaja aukio, johon kunta aikoo siirtää torin sekä suunnittelee muun muassa esiintymislavaa tapahtumien järjestämistä varten. Torille on kaavailtu myös siirrettäviä rakennuksia yrityskäyttöön, joita voidaan lisätä, siirtää tai vähentää tarpeen mukaan.

Työryhmän yhteinen näkemys on, että aukion lopullinen käyttötarkoitus päätettäisiin vasta sitten, kun on nähty käytännössä, millaista tarvetta tilalle on tulevaisuutta ajatellen. Aukio halutaan pitää alkuvaiheessa muuntojoustavana, jotta sen käyttöä voidaan muokata tarpeiden mukaan.

Ilona Savitie

Ilari Suuronen

Yläkuva: Se aika on käsillä, kun Liikekeskus-rakennuskompleksi puretaan.

Tagged with →