Joutsan seurakunnan kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksiä Elma Laakson testamentin varojen tulevasta käsittelystä. Laakso oli 23.5.2017 allekirjoittanut testamentin, jonka mukaan kaikki omaisuus hänen jälkeensä on menevä Joutsan seurakunnalle.

Näin ollen seurakunnan hyväksi perustettiin kirkkoneuvoston päätöksellä 94.500 eurolla rahasto. Rahastolle laaditaan säännöt, jotka kirkkovaltuusto hyväksyy. 30 vuoden haudanhoitoon on varattu 4.500 euroa kyseisestä testamentista.

Varallisuuden määrä pieneni kuolinpesää hoitaneen asianajajan kavalluksen vuoksi. Kavallus kohdistui kiinteistökaupasta saatuihin maksuihin. Pankkitileillä olevat varat säästyivät kavallukselta. Kavalletuista varoista tulee säännöllisen epäsäännöllisesti ulosoton kautta erisuuruisia summia. Tähän mennessä ulosoton ansiosta on saatu takaisin noin 99.000 euroa.

Perunkirjoituksen yhteydessä kävi ilmi, että Laaksoa oli perimässä myös sukulainen. Testamentin ja perunkirjan osituksen perusteella seurakunta sai pankkitileillä olevasta varallisuudesta 81.315 euroa.

Janne Airaksinen