Joutsan kunnalle jätetty johtavien viranhaltijoiden palkan alentamista koskeva valtuustoaloite ei johda toimenpiteisiin, päätti maanantaina kokoontunut Joutsan kunnanhallitus.

Valtuutettu Kalle Willman (kok.) jätti kesäkuussa kunnanvaltuustossa aloitteen, jonka mukaan kunnanhallituksen tulisi käynnistää osana ensi vuoden talousarvion valmistelua muutosneuvottelut eli yt-neuvottelut, joiden perusteella muiden johtavien viranhaltijoiden paitsi sivistysjohtajan palkkausta alennettaisiin vastaamaan ensi vuoden alussa muuttuvia toimenkuvia. Willman esitti teknisen johtajan palkan alentamista 20 prosentilla ja muiden johtajien 40 prosentilla.

Hän perusteli esitystään henkilöstösiirtymillä ja kunnan taloudella. Willmanin mukaan 53 prosenttia kunnan henkilöstöstä siirtyy vuoden alussa Keski-Suomen hyvinvointialueen palkkalistoille, ja kunnan tulot vähenevät ensi vuonna 62 prosenttia. Sivistystoimen menojen Willman totesi säilyvän entisellä tasolla, mutta teknisen toimen henkilöstön ja liikevaihdon taas vähenevän merkittävästi. Suurimman muutoksen hän arvioi tapahtuvan kunnanjohtajan sekä talous- ja hallintojohtajan tehtävien määrässä ja vastuissa.

Asiaa kunnanhallitukselle valmistelleen kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukosen mukaan erillisille muutosneuvotteluille tai palkanalennuksille ei ole aihetta. Maukosen mukaan henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle vähemmän kuin Willmanin esittämän verran – noin 100 työntekijää, kun kuntaan jää yhä 160 työntekijää – ja hyvinvointialueelle siirtyminen ei aiheuta välittömiä muutoksia toimialajohtajien työnkuviin muuten kuin perusturvajohtajan virkaan, joka lakkautetaan vuoden lopussa. Talous- ja hallintotoimessa työtehtävät pysyvät samoina, samoin kunnanjohtajan tehtävät, vaikka budjetti pienenee.

Lisäksi Maukonen esitti perusteluina muun muassa sen, että kuntaa ja kunnanhallitusta sitovat työnantajan roolissa kunnallisen alan työehtosopimukset ja että esimerkiksi kunnallinen virka- ja työehtosopimus edellyttää palkkahierarkiaa. Toisin sanoen työnantajan on huolehdittava, että esimies saa työntekijöitään korkeampaa palkkaa mukaan lukien tehtäväkohtaiset ja kokonaispalkkauksessa olevat henkilöt. Tämä ei olisi Maukosen mukaan Willmanin aloitteessa esitettyjen prosentuaalisten palkanalennusten perusteella mahdollista, vaan palkkoja pitäisi alentaa läpi organisaation.

Joutsassa myös noudatetaan Maukosen mukaan toimialajohtajien palkkauksessa samapalkkaisuuden periaatetta, ja toimialajohtajien sekä kunnanjohtajan kanssa on hiljattain käyty vuotuiset arviointi- ja tavoitekeskustelut. Muun muassa perusteilla asiaa kunnanhallitukselle valmistellut Maukonen esitti, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä. Kunnanhallitus päätti asiasta esityksen mukaisesti.

Tarja Kuikka

Tagged with →