Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle perusturvalautakunnan lakkauttamista ensi vuoden alusta lukien. Esityksen syynä on sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen vuoden alusta Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ja sen myötä tapahtuva perusturvalautakunnan viranomaistehtävien loppuminen Joutsan kunnassa.

Joutsalla on ollut viime vuodesta lähtien yhteinen perusturvalautakunta Luhangan kunnan kanssa. Lautakunnassa on ollut luottamushenkilöedustus molemmista kunnista. Ennen Luhangassa viime vuonna tehtyä hallintouudistusta molemmilla kunnilla oli omat perusturvalautakunnat.

Hyvinvointialueuudistukseen pohjautuen Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle myös perusturvajohtajan, kotihoidon esimiehen, vastaavien sairaanhoitajien, sosiaalityöntekijöiden, palveluohjaajien, sosiaaliohjaajien, perhetyöntekijöiden, johtavan sosiaalityöntekijän sekä ravitsemispäällikön virkojen lakkauttamista Joutsan kunnassa ensi vuoden alusta lukien.

Edellä mainittu perusturvalautakunnan alainen henkilöstö ja teknisen toimen alaisuudessa työskentelevä ravitsemispäällikkö siirtyvät vuoden alussa liikkeenluovutuksella Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Lisäksi hyvinvointialueelle siirtyvät perusturvan ja ravintohuollon alla tällä hetkellä olevat, erikseen määritellyt työsuhteiset henkilöt. Heidän tilalleen kunta ei tarvitse uusia työntekijöitä.

Perusturvan alla olevista toiminnoista Joutsan kunnan järjestettäväksi jäävät edelleen työllisyyden hoito, sotekeskuksen keittiö sekä TyöVarikon ja Nuorten työpajan toiminta.

Tarja Kuikka