Kuka tietää mihin liittyvät tai mitä ylipäätään ovat Koivukumpu, Taikametsä, Esikot, Varala, Vekkula, Keltasirkku, Koskikara, Timantit ja Tähdet? Tai Reppu? Vastaus tähänkin löytyy tällä hetkellä päätöksenteossa esillä olevasta 57-sivuisesta Joutsan kunnan vuoden 2023 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2024-2025.

Jos ei innosta sitä alkaa tutkimaan, niin kerrottakoon, että ollaan vahvasti varhaiskasvatuksessa. Syksyllä 2022 Kirkkokankaalle noussut Taikametsän päiväkoti on tuonut tullessaan olennaisesti helpotusta tilatarpeeseen. Sinne on nyt siirtynyt kokonaisuudessaan Koivukummun päiväkoti. Taikametsässä loistaa kaksi ryhmää: alle 5-vuotiaista koostuva Timantit ja 5-vuotiaiden muodostama Tähdet, joista osa kuuluu kokeiluesiopetukseen, jota annetaan Päiväkoti Esikoissa. Taikametsään muuton myötä hiljentyneeseen Koivukumpuun puolestaan siirtyvät perhepäiväkodit Varala Huttulantieltä ja Vekkula Jousitieltä. Ryhmis Keltasirkku jatkaa Leivonmäellä ja Ryhmis Koskikara Rutalahdessa.

Reppu onkin jo perusopetuksen puolella: kyseessä on Joutsan yhtenäiskoulun iltapäivätoiminta, jota on toteutettu jo usean vuoden ajan seurakunnalta hankittuna ostopalveluna. Perusopetusta Joutsassa annetaan jatkossakin Joutsan yhtenäiskoulussa (luokat 1-9) ja Leivonmäellä Kurkiauran koulussa (luokat 1-6). Molemmissa näissä tarjoillaan ainakin toistaiseksi myös esiopetusta. Seuraava opinahjoportaali Joutsassa on pitkät perinteet omaava lukio, jonka vetovoimaa pyritään entisestään nostamaan. Tavoitteena on vähintään 20 aloittavaa opiskelijaa vuosittain.

Pakolaisten vastaanottokeskuksen toiminnan käynnistyminen Joutsassa tuo sivistystoimelle ihan uuden haasteen: vuoden 2023 alussa alkaa Joutsan koulukeskuksen yhteydessä valmistava opetus maahan muuttaneille ja Joutsaan sijoitetuille peruskouluikäisille lapsille ja nuorille. Alustavaan määräarvioon perustuen ollaan varauduttu kolmeen opetusryhmään. Valmistavan opetuksen jakso on kestoltaan noin 1.000 tuntia. Sen jälkeen on edessä perusopetuksen oppilaaksi siirtyminen.

Sitten vielä päälukuihin. Varhaiskasvatuksessa arvioidaan olevan vuonna 2023 keskimäärin 105 lasta, joista Leivonmäellä noin 15 ja Rutalahdessa alle 10. Joutsan yhtenäiskoulussa ennustetaan ensi vuonna olevan yhteensä noin 270 oppilasta, joista alakoulussa 140 ja yläkoulussa 130, ja lisäksi esiopetuksessa noin 25. Kurkiauran koulun osalta liikutaan 30-40 haarukassa ja Joutsan lukiossa noin 60 oppilaan tietämissä. Kaiken kaikkiaan tekee melkein 500. Plus valmistavaan opetukseen tulevat ulkomaalaiset, joita voi olla alle tai yli 100. Sekin jää nähtäväksi.

Marko Nikkanen

Tagged with →