Nyt ovat taas käsillä liukkaat ajat. Joutsalaiset liukastelevat eniten keskisuomalaisista, luhankalaiset vähiten. Ero näiden välillä on 2,7-kertainen. Voisi olla opettavaista selvittää, mistä ero johtuu.

Tilastointimielessä liukastumiskaatumiset luetaan osaksi tapaturmia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittaisissa raporteissa joutsalaisten sairastavuus kansantauteihin on ollut keskimääräistä vähäisempää, mutta tapaturmat ovat olleet muuta maata selvästi yleisempiä vuodesta toiseen.

Aiemmin luultiin, että runsaat tapaturmat Joutsassa johtuisivat maa- ja metsätalousvaltaisesta elinkeinorakenteesta. Nyttemmin tiedetään, ettei niin ole, vaan ne johtuvat kaatumisista. Kun maan keskiarvoa tapaturmissa merkitään 100:lla, Joutsa on saanut vuodesta toiseen luvun 150. Poikkeus oli vuosi 2019, jolloin kaatumisista johtuvat hoitojaksot yli 65-vuotiailla joutsalaisilla putosivat lähes puoleen maan keskiarvosta.

Mistä pudotus voisi johtua? Silloin kunta jakoi tehostetusti ilmaisia liukuesteitä varttuneen väen jalkineiden pohjiin. Vuonna 2020 oli taas palattu entiseen.

Nyt Joutsan hyvinvointi- ja sivistystoimi on ryhtynyt hoitamaan asiaa ja 1. päivänä joulukuuta Hyvinvointituvalla on jaossa ilmaisia liukuesteitä yli 65-vuotiaille, joilla tilastojen mukaan on moninkertainen todennäköisyys teloa itsensä liukkailla nuorempiin verrattuna. Erityisesti naiset muodostavat riskiryhmän. Tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Kalle Willman
patistajalääkäri eläkkeellä Joutsassa

Tagged with →