Joutsan ja Toivakan seurakunnat tekivät keväällä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille pyynnön selvitysmiehen määräämisestä seurakuntajaon uudistamiseksi. Tarkoitus oli etsiä keinoja löytää yhteistyömahdollisuuksia kummankin seurakunnan taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Tuomiokapituli totesi 16.11., että Keski-Suomen alueella selvityksen tekeminen vain kahden pienen seurakunnan osalta olisi epätarkoituksenmukaista. Jyväskylän seurakunnan asema alueella on merkittävä, minkä takia sen ottamista mukaan selvitykseen pidettiin tärkeänä. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista selvittää tilannetta myös muiden Jyväskylän läheisyydessä sijaitsevien seurakuntien osalta.

Tämän vuoksi tuomiokapituli teki aloitteen seurakuntajaon uudistamisesta Jyväskylän, Toivakan, Joutsan, Muuramen, Uuraisten, Hankasalmen ja Petäjäveden seurakuntien osalta. Samalla tuomiokapituli määräsi selvitysmieheksi kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoman ja asetti selvityksen määräpäiväksi 31.1.2024.

Tuomiokapituli totesi selvitysmiehen tehtäväannossa, että mikäli selvityksessä ei päädytä esittämään seurakuntajaon uudistamista kaikkien seurakuntien osalta samalla kertaa, tulisi selvityksessä kartoittaa ja esittää muita vaihtoehtoja ja aikatauluja.

Yksi mahdollinen lopputulema selvitysmiehen työstä on siis yhden tai useamman seurakunnan yhdistäminen. Näin ei välttämättä tapahdu, mikäli selvityksessä löytyy keinoja vähentää kuluja erilaisten yhteistyömuotojen kuten yhteisten virkojen tms. avulla.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli asetti selvitysmiehen ratkomaan seurakuntien talousongelmia.