Luhangan kunnanhallitus esittää valtuustolle eron myöntämistä Pentti Haveriselle (kesk.) kaikista luottamustoimistaan Luhangan kunnassa. Haverinen ilmoitti 31.10.2022 kirjeellä pyytävänsä eroa kaikista Luhangan kunnan luottamustoimista henkilökohtaisista syistä.

Haverinen on kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen. Lisäksi Haverinen on nimetty kunnanvaltuuston vaalilautakunnan, Keski-Suomen liiton edustajainkokouksen varajäseneksi sekä Luhangan Vesihuolto Oy:n yhtiökokousedustajaksi.

Kuntalain mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä ja eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuuston, hallituksen ja lautakunnan jäsenyydet, vaalilautakunnan sekä edustajainkokouksen varajäsenyydet ovat valtuuston valitsemia, joten eron myöntää kunnanvaltuusto. Yhtiökokousedustajaksi Haverisen on valinnut kunnanhallitus, joten eron myöntää kunnanhallitus.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Haverille pyydetyt erot sekä kutsuu kunnanvaltuustoon jäseneksi Keskustan ensimmäisen varavaltuutetun Martti Viinikaisen.

Jonna Keihäsniemi