Joutsassa käynnistyi kolmannen kerran testamenttivaroin toteutettava osallistava budjetointi. Tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen kuntalaisten ehdotusten pohjalta.

Nyt 30.000 euron määräraha suunnataan kylien – ei Joutsan ja Leivonmäen keskustojen – parhaiden ideoiden toteuttamiseen. Kylien yhdistysten syyskokoukset ja pikkujoulut ovat mainio tilaisuus pohtia ideoita kyläläisten hyvinvoinnin lisäämiseksi!

Aiemmin kaikkein eniten ehdotuksia tuli Joutsan keskustan viihtyisyyden parantamista koskien, kuten keskuspuiston penkkien ja istutusten lisäämistä, Liikekeskuksen purkamista, torin siirtämistä yms. Nyt tämä toive on toteutumassa lähivuosina paljon suurempana kokonaisuutena, mihin osallistuvalla budjetoinnilla voidaan vaikuttaa.

Kuntalaisten toiveet tulevat tältä osin hyvin kuulluiksi. Myllypuiston kunnostus ja Leivonmäelle ulkokuntosali on jo toteutettu, ja MLL:n Perhepuisto Käkikummun kehittäminen on käynnistymässä.

Joutsan kunnan kotisivuilla on ohjeet ja lomake, jolla ideat voi jättää. Kirjastoissa henkilökunta opastaa tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä, ja toivottavasti esimerkiksi kylien eri yhdistystoimijat keräävät ideoita paikallisista tarpeista. Aikaa on vuoden loppuun asti jättää aloitteita.

Kunnanhallituksen nimeämä työryhmä käy huolella läpi kaikki ehdotukset ja valitsee juuri testamenttivarojen säädösten mukaan soveltuvat ehdotukset kuntalaisten äänestettäviksi maaliskuussa. Budjetin puitteissa ei kaikkia hyviä ehdotuksia välttämättä voida toteuttaa, mutta työryhmä pohtii mahdollisuuksia edistää niiden toteutusta vaikkapa Leader-rahoituksen kautta. Kesällä sitten päästään toteuttamaan äänestyksen voittanutta yhtä tai useampaa hanketta, joihin määräraha riittää.

Lea-Elina Nikkilä

työryhmän puheenjohtaja

Tenho Tornberg

työryhmän kunnanhallituksen edustaja