Luhangassa viime aikoina paljon puhetta, tunteita ja kuohuntaa herättänyt kirkonkylässä toimivan kyläkaupan ja siihen nivoutuvien oheispalvelujen kohtalo – pahimmillaan jopa nopea alasajo tai vaihtoehtoisesti toimintojen jatkuminen – sai nyt osakseen virallista käsittelyä ja suuntimaa, kun Luhangan kunnanhallitus kokouksessaan 14.11. ratkoi asiaa. Pohjalla oli keskiöön vahvasti nousseen kauppias Jarno Ankermanin vetoomus koskien kyläkaupan tilannetta ja runsaasti keskustelua synnyttäneen kaupan viereisen Rantatien siirtoa. Äänestyksen jälkeen Luhangan kunnanhallitus päätti äänin 6–1, että Rantatien osalta laitetaan vireille osa-asemakaavoitus. Tähän päätökseen kirjattiin kokouksessa esittelijänä toimineen kunnanjohtaja Tuomo Kärnän kuin myös jäsen Aki Virtaniemen (kok.) eriävät mielipiteet.

     Kunnanjohtajan kokouksessa antama päätösesitys oli, että tämä asia tulisi tässä vaiheessa kunnanhallitukselle vain tiedoksi. Virtaniemi teki tässä vastaesityksen, jota ei kannatettu. Jäsen (varapj.) Pirkko Vilkman (kesk.) puolestaan ehdotti osa-asemakaavan vireille laittamista, saaden kannatusta puheenjohtaja Hilkka Weijolta (Kok.), jäsen Antti Huttuselta (sd.) ja varajäsen Hannu Inkeroiselta (Kesk.). Seuranneessa äänestyksessä kunnanjohtajan pohjaesityksen puolesta äänesti ainoastaan Virtaniemi. Vilkmanin esitykselle antoivat äänensä hänen itsensä, Weijon, Huttusen ja Inkeroisen lisäksi myös Marja-Leena Nurminen (kok.) ja Antti Aro (ps.).

– Kauppias on voimakkaasti julkisestikin viestinyt hädästä elinkeinossaan, joten tässä olisi tarvittu jotain kaavoitusta nopeampaa ratkaisutietä. Ennen päätöksen tekemistä kunnan olisi ollut syytä vielä selvittää ensisijaisesti Rantatien käyttäjiltä tien sijaintikysymystä, kulkuoikeuksia ja tulevaisuuden tarpeita, Kärnä totesi.

Maanmittauslaitos oli kiinteistönomistaja Kimmo Laineen hakemuksesta käsitellyt marraskuun alussa pitämässään yksityistietoimituksessa Rantatien osalta kulkemiseen liittyviä epäselvyyksiä. On myös todettua, että Rantatie sijaitsee asemakaava-alueella, jolloin tierasitetta ei voida perustaa asemakaavan vastaisesti ja kulkuyhteydet tulee ensisijaisesti järjestää kaavoituksella. Rantatietä ei ole erotettu yleisen alueen lohkomisella Luhangan kunnan omistukseen.

– Viimeaikaisen kuntaan tulleen palautteen mukaisesti Rantatien käyttöön liittyy epäselvyyksiä, tulkintavirheitä ja tuntemuksia, jotka viestivät huolesta tien ja kulkuoikeuksien suhteen. Asia voidaan ratkaista yleisen alueen lohkomisella, Rantatien rakentamisessa kunnolla tai asemakaavan muuttamisella. Näiltä osin ratkaisu on Luhangan kunnan käsissä, Kärnä tiivistää.

Valtuutettu Aki Virtaniemen jättämässä eriävässä mielipiteessä nostetaan esille vaihtoehtoinen kulkureitti, jossa hyödynnettäisiin osin jo olemassa olevaa Kuskinkujaa. Tämän myötä Ravintola Reetin toimitilojen ja Päijänteen rannan välissä kulkeva Rantatie suljettaisiin jatkossa kokonaan läpikulkevalta ajoneuvoliikenteeltä ja kevyt liikenne, mahdollisesti vain jalankulku, sallittaisiin.  

Kunnanhallituksen sorvaaman päätöksen kuultuaan kauppias Jarno Ankermanilla ensimmäinen ajatus oli kauppapalvelujen hyvinkin pikainen lopettaminen ja tähän liittyen loppuunmyynnin aloittaminen heti joulun jälkeen.

– Asiaa pari päivää mietittyäni olen päättänyt nyt kuitenkin jatkaa ainakin toistaiseksi Luhangan kyläkaupan ja sen oheispalvelujen pyörittämistä, Ankerman totesi. Elin- ja autotarvikemyynnin lisäksi nykyiseen monipuoliseen palvelukonseptiin sisältyy polttoaineiden tankkauspiste (autot ja veneet), matkahuolto-, posti- ja Schenker-pakettipalvelut, Veikkaus-piste, Alkon tuotteiden noutopiste, kauppakassipalvelut sekä vuokrattavat saunatilat. Konserniin kuuluvat myös Ravintola Reeti sekä Hostel Reeti, jotka löytyvät samaisesta Luhangan Liikekeskus Oy:n rakennuksesta.

Kaavamuutos voi sinällään mahdollistaa kauppiaan toivoman lopputuloksen, mutta asiassa huono puoli on, että se ottaa paljon aikaa – sujuvimmillaankin prosessi vie noin 7–12 kuukautta. Ja mahdolliset valitukset voivat siirtää kaavan lainvoimaiseksi tuloa jopa vuosia. Siksi on haettu vaihtoehtoista, helpompaa, nopeampaa ja todennäköisesti kustannuksiltaan edullisempaa ratkaisua Kuskinkujan hyödyntämisen ja sitä koskien kohtuullisten muutos- ja parannustöiden avulla. Mutta kuten jo edellä kerrottu, niin nimenomaan kaavoituksen tielle päätettiin kunnanhallituksen selkeällä enemmistöpäätöksellä lähteä.

Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä laskeskeli hetimiten hallituksen kokouksen jälkeen, että kyseinen osa-asemakaavaprosessi voitaisiin saada käynnistettyä vuoden 2023 alkupuolella, kunhan esimerkiksi kunnan ensi vuoden talousarvio ja Pien-Päijänteen kaava-asia on saatu käsiteltyä. Tällä viikolla on kunnasta käsin annettu varovasti ymmärtää, että tätä kiireelliseksi leimattua osa-asemakaavoitusta voitaisiin yrittää saada käyntiin pikaisemmallakin aikataululla, jopa jo kuluvan viikon aikana.

Pian kunnanhallituksen kokouksen jälkeen ainakin osa hallitukseen kuuluvista oli yhdessä tehnyt katselmusta paikan päällä Liikekeskuksen kulmilla. Todennäköisesti sen myötä on noussut esille vielä yksi vaihtoehtoinen ja ainakin periaatteessa mahdollinen uusi tielinjausratkaisu. Se menisi aivan kaupparakennuksen ja sen makasiinin pohjois-/yläpuolella, kulkien osin myös kaupan tonttimaalla. Ankerman toivoo, että tätä nyt vakavasti tutkittaisiin, vaikka sekin vaatisi kaavamuutosta. Kuskinkujan tilanne vaikuttaa lähtökohtaisesti selkeästi hankalammalta ja valitusalttiimmalta.

–  Olen kuullut tästä uudesta vaihtoehdosta ja ainakin tällä tietoa olisin sitä valmis kannattamaan ja mielelläni edistämään, koska sen osalta ei olisi välttämättä odotettavissa valituksia. Tämä pitäisi ottaa nyt pikaisesti tarkempaan selvitykseen, Jarmo Ankerman patistaa, ja kääntää samalla katsetta Luhangan kunnan suuntaan.

Rantatien lisäksi kyläkaupan kanssa samaan liikekeskuspakettiin nivoutuvan Ravintola Reetin terassit ovat olleet nekin yleisen huomion kohteena ja myös riidanalaisia. Jo olemassa olevan, kolmisen vuotta sitten kunnan toimenpideluvalla rakennetun noin 50-paikkaisen eteläpäädyn terassin osalta on hallinto-oikeudessa sisällä valitus. Siinä on vaadittu kyseisen terassiosan purkamista, koska se on valituksen jättäneen tulkinnan mukaan osin Rantatien tiealueella haitaten kulkemista.

Valitettu on myös Ravintola Reetin vireillä olevasta terassin laajennuksesta, jolla rakennuksen toiselle pitkälle seinustalle tulisi noin kolme metriä leveä, suunnilleen 40 asiakaspaikkaa käsittävä terassiosa. Lisäksi toriaukion puoleiselle kulmalle oli ajatuksena vielä 10-paikkainen pieni terassi, joka ainakin tällä erää on poistettuna suunnitelmasta.

Kyläkauppias Ankerman aikoo siis jatkaa Luhangassa liiketoiminnan harjoittamista. Hän pitää ”suurena voittona” sitä, että Rantatien osalta saatiin nyt kunnan pitkän hiljaiselon jälkeen ylipäätään tehtyä vihdoin viimein päätös, jonka pohjalta voidaan päästä asioissa eteenpäin.  

Marko Nikkanen

Yläkuva: Rantatie-asiaan liittyen Luhangassa ryhdytään tekemään kunnanhallituksen päätöksellä osa-asemakaavoituksen muutosta.