Suur-Savon Sähkö Oy suunnittelee Luhankaan tuulivoimapuistoa, joka koostuu alustavasti 7 tuulivoimalasta. Hankealue sijaitsee Lempään kylällä jo olemassa olevan toisen yhtiön omistaman tuulivoimapuiston vieressä.

Luhangan kylätalolla järjestettiin 31.10. hankkeen ensimmäinen infotilaisuus yleisölle. Paikalla oli paljon väkeä, ja keskustelutilaisuuden luonteen vuoksi yksityiskohtiin ei kovin pitkäksi aikaa pysähdytty. Esimerkiksi esittelymateriaalin melu- ja välkemallinnuksista on kaivattu jälkikäteen lisätietoa.

Joutsan Seutu julkaisee Suur-Savon Sähkön aiheesta julkistamat melu- ja välkemallinnukset Latavuoren tuulivoimapuistosta. Suur-Savon Sähkö on nimennyt hankkeensa lähistöllä sijaitsevan Latavuoren mukaan.

Melun suhteen on mitattu, että suunnittelualuetta lähimmät rakennukset sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä voimaloista. Alle kahden kilometrin etäisyydellä voimaloista sijaitsee 9 asuinrakennusta ja 17 lomarakennusta. Suunnittelu- ja konsultointiyritys Ramboll on tehnyt Suur-Savon Sähkön toimeksiannosta syksyllä 2022 ulkomeluselvityksen alustaville voimalapaikoille voimaloiden maksimimitoituksella (kokonaiskorkeus 300 m) ja 2 dB varmuusmarginaalilla.

Hankkeen melumallinnuksessa lähtötietoina on käytetty tuulivoimaloiden suunnittelutietoja ja Maanmittauslaitokselta saatavia rakennustietoja. Hankkeen melulaskennat on tehty Ympäristöministeriön ohjeiden mukaisilla laskentaparametreilla ja -menetelmillä.

Mallinnuksen tuloksia on verrattu valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) mukaisiin melun ohjearvoihin sekä ympäristöministeriön antamaan tuulivoimarakentamisen ulkomelutason ohjeistukseen. Mallinnuksen mukaan voimalapaikkojen lähimmilläkin asuin- ja lomarakennuksilla ulkomelutaso jää valtioneuvoston asetuksen mukaisten melun ohjearvojen alle (päivällä 45 dB, yöllä 40 dB).

Hankkeen edetessä melumallinnusta päivitetään voimassa olevan ohjeistuksen ja tarkentuvien voimaloiden teknisten ominaisuuksien ja sijoittelun mukaisesti.

Välkkeen suhteen Ramboll on tehnyt syksyllä 2022 välkeselvityksen alustaville voimalapaikoille voimaloiden maksimimitoituksella (kokonaiskorkeus 300 m). Lähtötietoina mallinnuksessa käytetään tuulivoimapuiston suunnittelutietoja ja Maanmittauslaitoksen maastotietokannan rakennus- ja korkeusaineistoa. Laskennoissa huomioidaan alueen tuulisuus- ja auringonpaistetiedot.

Kuvassa suunnittelu- ja konsultointiyritys Rambollin välkemallinnus Suur-Savon Sähkön Latavuoren tuulivoimahankkeesta.

Tuulivoimaloista aiheutuvan vilkkuvan varjon (välkkeen) esiintymiselle ei ole Suomessa määritelty ohjearvoja. Ympäristöministeriön julkaisemassa Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (2016c) oppaassa suositellaan käyttämään apuna muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta.

Vaikutusarvioinnissa yleisesti käytetty välkkeen raja-arvoina viereiselle asutukselle kahdeksaa tuntia todellisessa tilanteessa ja worst case -skenaariossa 30 min/päivä ja 30 tuntia/vuodessa (Saksa), kymmentä tuntia vuodessa (Tanska) ja kahdeksaa tuntia vuodessa (Ruotsi).

Mallinnuksen mukaan kahdella asuinrakennuksella ja yhdellä lomarakennuksella välke ylittää 15 h/a rajan, mutta on alle 30 h/a. Välkkeeseen varautumiseksi osa voimaloista tullaan varustamaan välkkeenhallintajärjestelmillä. Hankkeen edetessä välkemallinnustakin päivitetään voimassa olevan ohjeistuksen ja tarkentuvien voimaloiden teknisten ominaisuuksien ja sijoittelun mukaisesti.

Jutun lähteenä oleva materiaali on nähtävissä yhtiön nettisivuilla, josta voi myös katsoa videotallenteen tilaisuudesta.

Janne Airaksinen

Yläkuvassa suunnittelu- ja konsultointiyritys Rambollin melumallinnus Suur-Savon Sähkön Latavuoren tuulivoimahankkeesta.

Tämä artikkeli kuuluu maksuttomiin näyteartikkeleihin, joita julkaistaan viikoittain yksi.

JS Digissä ajantasainen, seitsemänä päivänä viikossa tuoreet uutiset tarjoava uutisvirta käytettävissäsi missä ikinä liikutkin – lisäksi viikoittainen näköislehti kattavine arkistoineen. Saatavilla ja luettavissa vuoden jokaisena päivänä, paikasta riippumatta.

Tilaamalla JS Digin vuodeksi hintaan 49 euroa, saat tuoreita uutisia 13 sentillä per päivä! Tee tilaus tästä