Jokunen viikko sitten yrityksille suunnattuja rahoitusmahdollisuuksia esiteltiin Keski-Suomen Liiton, Keski-Suomen ely-keskuksen sekä Leader Maaseutukehityksen toimesta Joutsassa. Mahdollisuuksista oli paikalla kuulemassa kahdeksan paikallista yrittäjää, toimialat vaihtelivat palveluista teolliseen toimintaan.

– Hyvä, että maakuntatasolta jalkauduttiin Joutsaan ja yrittäjiäkin aktivoitui paikalle. Investointitukia ajatellen Joutsassa on paljon esimerkiksi urakointitoimintaa eri muodoissaan ja kuluttajillekin suunnattuja kaupallisia palveluja, jotka toimialarajauksista johtuen ovat olleet tukimahdollisuuksien ulkopuolella. Tosin joitain poikkeuksiakin löytyy ja asioita on hyvä selvitellä aina tapauskohtaisestikin, kiteyttää Joutsan elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki.

Kaitamäen ja Maaseutukehityksen toiminnanjohtaja Tiina Seppälän mukaan Joutsassa on varsin moniulotteinen yritystukien kenttä ja esimerkiksi korona-aikaan tuli nopeasti suuri joukko uusia tukimuotoja, joita kuitenkin Joutsassa hyödynnettiin aktiivisesti. Osaa rahoitusvälineistä ei kuitenkaan hyödynnetä yhtä aktiivisesti kuin toisia, johtuen esimerkiksi toimialarajoituksista ja myöntökriteereistä.

– Joskus Leader-rahoituksen puolella voi olla mahdollisuuksia, vaikka suorat ely:n tuet eivät tulisi kyseeseen. Leaderin puolella voidaan pyrkiä huomioimaan myös palveluiden säilymistä maaseutukunnassa. Investointitukia on tullut muun muassa matkailuun liittyviin toimitila- ja laiteinvestointeihin, valmistavan teollisuuden koneisiin ja metsäalalle energiapuukouran hankkimiseen, taustoittaa Seppälä.

– Joutsan seutukunta on väki- ja yritysmäärältään pienempi kuin muut Leader-ryhmiin kuuluvat seutukunnat. Maaseutukehityksen Leader-rahoituksen investointituki yrityksille on Joutsassa ollut 20 % vuosina 2014–2022 ja Joutsaan jaetun investointituen määrä on ollut reilut 70.000 euroa noin 358.000 euron hankintoihin. Tällä hetkellä odotetaan, että uusi rahoitushaku saadaan käyntiin keväällä 2023. Tukiprosentilla vaikuttaa olleen osaltaan merkitystä hakuaktiivisuuteen, myös toimialarakenne vaikuttaa asiaan, toteaa Seppälä.

Joutsa ja Luhanka nousivat aiemmin keväällä ylempään II-tukiluokkaan, jossa investointituki on 35 %. Jatkossa korkeampi investointituki voi Seppälän ja Kaitamäen mukaan kannustaa yrityksiä investoimaan ja hakemaan tukia aktiivisemmin.

– Jos yrittäjällä on hyvä idea, kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä meihin ja voidaan sitten yhdessä selvitellä erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, summaavat Kaitamäki ja Seppälä.

Kansainvälistymistyöpaja Joutsan ja Luhangan yrittäjille

Keski-Suomen kauppakamarin KV-verkostot toimiviksi -hanke järjesti hiljattain Joutsan ja Luhangan alueen yrittäjille Joutsassa kansainvälistymistyöpajan. Työpajassa etsittiin paikallisille yrityksille palveluita, jotka mahdollisesti auttaisivat yrityksiä kansainvälistymisen alkuun tai eteenpäin maailmanvalloituksessa.

Paikalla olleiden yrittäjien keskustelu oli aktiivista; muun muassa oppilaitoksilta toivottiin vahvempaa yhteistyötä Joutsan yritysten suuntaan, sillä yrityksillä olisi ideoita opinnäytetöihin. Lisäksi alueelle on mahdollisuus työllistyä hyvin sujuneen harjoittelun jälkeen, mistä kuultiin useampi onnistunut tarina.

– Yrityksillä on vahva luotto kunnan elinkeinotoimintaan ja siellä annettavaan apuun, oli kyse sitten mistä yrityselämään liittyvästä asiasta. Suora, toimiva kontakti, jonka kautta pääsee asioissa eteenpäin ja saa halutessaan sparrausapua, kuulostaa juuri siltä, mitä hyvä yhteistyö on, summaa työpajaa vetänyt projektipäällikkö Piia Naukkarinen.

Työpajassa käytiin keskustelua kansainvälistymisen monista eri ulottuvuuksista sekä tavoista, jotka vaihtelevat suuresti tilanteen ja yrityksen mukaan.

– Kansainvälistymiseen tarvitaan tahtoa, rohkeutta ja resursseja eli aikaa ja rahaa. Yritykset ovat hyvin erilaisia ja voivat kansainvälistyä monin tavoin eri reittien kautta. Sen vuoksi suoraa vastausta on mahdotonta antaa. Ja senkin vuoksi on hyvä, että alueella on apua tarjolla kansainvälistymisestä kiinnostuneille yrityksille, kiteyttää Naukkarinen.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Joutsan kunnan elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki kannustaa yrityksiä viemään ideoitaan eteenpäin.