”Me kyllä tapaamme nahkurin orsilla”, totesi pääministeri Paavo Lipponen painokkaasti opposition edustajille takavuosina. Lausahdus koettiin uhkauksena nylkeä vastustajansa. Muistelmissaan Lipponen moitiskeli kuulijoiden ymmärtämättömyyttä: huonolla menolla kaikkien nahkat roikkuvat lopulta nahkurin orsilla.  Karskin kielikuvan takana lienee kansantarina, jossa kettu ja susi kohtaavat. Uhkaavasti esiintyvälle sudelle kettu sanoo: ”Nahkurin orsilla tavataan”. Vaikka susi on sillä hetkellä voimakkaampi, lopulta molemmat riippuvat nahkurin orsilla tasavertaisina rinnakkain.

Karuja ovat myös ensi pyhän Raamatun tekstit, jotka kertovat viimeisestä tuomiosta. Jumalan tuomioistuimen eteen joutuvat tasapuolisesti kaikki ihmiset, sekä jumalattomat että uskovat. Hänen edessään joudumme jokainen tekemään tiliä elämästämme. (Room. 14: 10, 12) Tilinpäätös on täydellisen oikeudenmukainen, koska sen suorittaa kaikkitietävä Jumala. Valitusoikeutta ei ole.

Tuomion perusteena on kaikki ihmisen teot koko elämän ajalta (2. Kor. 5 :10). Jopa jokaisesta turhasta sanasta olemme vastuussa. Kuinka kukaan voi silloin pelastua?

Myös kristitty ihminen joutuu silloin testiin.  Tuli koettelee hänen tekonsa ja sen mitä hän on niillä elämänsä aikana rakentanut. Jos hänen tekonsa ovat uskon hedelmiä, hänen rakennuksensa kestää. Jos hänen tekonsa ovat perustuneet itsekkäisiin vaikuttimiin, hänen rakennuksensa on ”olkitalo”, joka palaa.  Vaikka ihmisen aikaansaama rakennus tuhoutuu, hän itse kuitenkin pelastuu kuin tulen läpi. Jos ihmisen turva on Jeesuksessa Kristuksessa, hänen syntinsä on jo annettu hänelle anteeksi, eikä häntä tuomita. (1. Kor. 3: 11–15).

’Jumalan orret’ varoittavat uskovaa ihmistä hänenkin elämässään vaikuttavasta synnistä ja uskosta luopumisesta. Tuomiopäivänä vain omaan voimaansa ja viisauteensa uskoneen ihmisen osa on hirvittävä. Kaikkien ihmisten toivo on siinä, että Jeesusta ei lähetetty maailmaan tuomitsemaan sitä, vaan pelastamaan sen. ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3: 16–17) Vielä on pelastuksen päivä, se on – juuri nyt.

Juhani Räsänen

Tagged with →