Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyminen tapahtuu 1.1.2023. Muutos aiheuttaa monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Tavoitteena on, että kuntalaisen näkökulmasta kaikki toimii aivan samalla tavalla. Samoihin puhelinnumeroihin vastaavat tutut ihmiset, hoitoon pääsee ja henkilökunta saa palkkansa sovitusti ajallaan. Nämä kaksi asiaa ovat ne, joiden eteen valmistelua tehdään ja että nämä toteutuisivat.

Jatkossa esimerkiksi etävastaanottojen, digipalveluiden ja tukipalveluiden kehittäminen tulevat olemaan seuraavien vuosien kehittämisen kohteena. Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajan vierailusta saimme vahvan viestin ja tuen sille, että palvelut tulisivat säilymään, ellei jopa paranemaan, kun mennään hyvinvointialueelle. Meillä on uudet ja hyvät tilat Joutsassa, tänne kannattaisi keskittää palveluja. Yhteistyötä Luhangan ja Toivakan kanssa on jo nykyisellään. Nämä hyvät palvelut ja hyvä taso, mitkä meillä on täällä Joutsassa, toivotaan että nämä säilyvät.

Lasten- ja perheiden sosiaalityössä vuosi on ollut vaihteleva. Sosiaalityöntekijöiden saatavuus on ollut haasteellista, joka näyttäytyy Keski-Suomen alueella yleisesti. Hyvinvointialueelle siirtymisen odotetaan tasoittavan työntekijäpulaa, ainakin pidemmällä aikajänteellä. Joutsan ja Luhangan sosiaalityön hoitaminen lasten- ja perheiden osalta on sujunut haasteista huolimatta. Asiakkuuksien painopiste on siirtynyt pikkuhiljaa enemmän lastensuojelusta kohti sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksia. Hyvällä tiimityöllä sekä moniammatillisella yhteistyöllä on saatu aikaan tärkeitä muutoksia palveluiden kohdentumiseen.

Aikuissosiaalityössä on myös ollut henkilöstömuutoksia vuoden aikana. Kuitenkin työt on saatu tehtyä, koska sosiaalitoimen henkilöstö on tottunut yhdennetyn sosiaalityön toimintaperiaatteisiin. Hyvinvointialueelle siirtymisen myötä aikuissosiaalityö tulee olemaan osana työikäisten palveluita Laaja-alaisessa sotekeskuksessa. Muutoksen myötä on odotettavissa, että yhdennetyn sosiaalityön käytännöt tulevat muuttumaan. Toimipisteiden pysyvyys nähdään tärkeänä eikä niihin ole tulossa muutoksia.

Kokonaisuudessaan sosiaalityön palvelut niin lasten- ja perheiden kuin työikäistenkin osalta pyritään järjestämään siten, että kuntalaisten on edelleen mahdollisuus asioida tutussa toimipisteessä, palveluiden katkeamatta.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle vuoden vaihteessa. Lisäksi hyvinvointialue ottaa vastuun aikaisemmin kunnan vastuulla olleiden pitkäaikaistyöttömien palveluohjauksesta ja työllistymissuunnitelmien päivittämisestä yhteistyössä te-palveluiden kanssa. TyöVarikon toiminta säilyy pääosin ennallaan, mutta toiminnan sisältöä tullaan tarvittaessa muokkaamaan, jotta se vastaisi paremmin vaikeimmin työllistettävien kuntalaisten palveluntarvetta.

Vammaispalveluiden osalta odotamme, että hyvinvointialueelle siirtyminen tulee lisäämään asiakkaiden palveluvalikoimaa. Tiettyjen ostopalveluna hankittavien palvelujen myöntäminen tulee selkiytymään, kun palveluntuottajien määrä lisääntyy siirtymisen seurauksena. Erityisryhmille suunnattu työ- ja päivätoiminta Toimintakeskus Helperissä tulee jatkumaan ennallaan nykyisille asiakkaille. Jatkossa Helperi tulee mahdollisesti tarjoamaan palvelua kasvavalle asiakasmäärälle, kun vastuu kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueelle ja yhteistyö Helperin ja TyöVarikon kanssa tiivistyy muutoksen myötä.

Vuosi alkaa olla täyttymässä ja korona on ollut vieraanamme kaikissa yksiköissä niin henkilöstöllä kuin asukkailla. Kuluneena vuonna henkilöstöä on eläköitynyt ja heidän tilalleen uusien hoitajien saaminen on tuonut omat haasteensa. Samalla henkilöstön sairastumiset ja äkilliset poissaolot ovat myös kuormittaneet työyhteisöä, mutta hyvällä yhteistyöllä ja joustavuudella olemme kaikesta selviytyneet, siitä kiitos henkilökunnalle.

Valtakunnallisesti hoitohenkilöstön saatavuuden kanssa on haasteita, olemme käyttäneet myös ostopalvelun kautta työvoimaa mutta samat haasteet ovat sielläkin. Joutsa on mukana ammattioppilaitos yhteistyössä, jonka kautta meille on tulossa kolme opiskelijaa Kosovosta, yksi heistä sijoittuu yksityiseen asumispalveluyksikköön. Opiskelijat opiskelevat Suomessa lähihoitajan tutkinnon ja ovat meillä työelämässä alusta lukien, tällä turvaamme osaksi henkilöstön saatavuutta.

Ikäihmisten palveluissa on menossa RAI-arviointijärjestelmän tutustuminen ja käyttöönotto, jolla mitataan asiakkaan toimintakykyä. Arviointijärjestelmä on laaja, joka vaatii henkilöstöltä paneutumista ja perehtymistä. RAI-arviontijärjestelmää tullaan käyttämään koko maakunnassa, kun siirrymme hyvinvointialueelle ja se tulee olemaan työkalu, kun arvioidaan asiakkaan palveluita ja toimintakykyä.

Ikäihmisten päivätoiminta on toiminut vajaan vuoden koronatauon jälkeen Pohvinrinteen/Helperin kanssa osaksi yhteistiloissa. Palvelukeskus Jousen Sakuko-remontin valmistuttua toiminta siirtyi syyskuussa takaisin Jousen alakertaan tuttuihin tiloihin.

Kotiin vietävissä palveluissa olemme saaneet alkuvuodesta toisen auton käyttöön, joka on helpottanut matkojen kulkua sekä apuvälineiden vientiä asiakkaille. Lisäksi teknologian hyödyntäminen lääkeautomaattien kautta ja kuvapuhelimen käyttö ovat antaneet uusia mahdollisuuksia asiakkaiden auttamiseen kotiin.

Palvelukeskus Jousessa alkuvuosi meni vielä remontin keskellä. Seututerveyskeskuksen Sakuko-siipi valmistui helmikuussa ja muuttamaan he pääsivät huhtikuussa. Sakuko-osasto tuo Jousen asumisyksikölle turvaa, läheisyys tuo mahdollisuuden helppoon konsultointiin. Henkilöstön yhteiset tauko- ja sosiaalitilat ovat myös tutustuttaneet henkilöstöä, jolloin avun pyytäminen, konsultointi on luontevaa.

Jousen lyhytaikaishoitoon on varattu kuusi paikkaa. Lyhytaikaisen huoneiden viihtyvyyttä on lisätty lahjoitusvaroin hankkimalla TV:tä, nojatuoleja sekä lukulamppuja.

Asukkaiden virkistyksestä oman henkilöstön lisäksi, apua olemme saaneet Apusilta, ulkopuolisilta esiintyjiltä Hilda-palvelun käytöstä sekä syksyllä aloitimme musiikki- ja terapiatuokion Puulan seutuopiston yhteistyönä. Palvelukeskus Huuponhovi ja Mäntypirtti toimivat Leivonmäellä. jossa tarjotaan tehostettua palveluasumista ja ympärivuorokautista hoivahoitoa.

Vuoden vaihteessa siirrymme Keski-Suomen hyvinvointialueelle, valmistelutyö on parhaillaan käynnissä ja työ jatkuu ensi vuonna edelleen. Palvelu- ja asiakasohjaus nousee keskiöön, jolla pyritään auttamaan asiakasta löytämään tarvittavat palvelut.

Asiakkaan näkökulmaan vuodenvaihde ei tuo suuria muutoksia. Puhelinnumerot tulevat säilymään samana, kaikki toimipisteet säilyvät samana, henkilöstö säilyy samana eli asiakkaan ja asukkaan suuntaan uudistus ei ole suuri. Useiden palvelujen kohdalla on siirtymäaikoja, jona aikana sopeutetaan käytäntöjä ja turvataan asiakkaan turvallinen arki. Toimitilat ja tuttu turvallinen henkilöstö on auttamassa siirtymävaiheessa.  Hyvinvointialue tiedottaa asioistaan Hyvaks-sivustolla, sivustoa kannattaa seurata.

Vuoden vaihteessa loppuu myös perusturvalautakunnan työskentely ja asiat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan. Lautakunnan työskentely on ollut erittäin antoisaa jäsenten kesken sekä virkamiesten kanssa. Yhdessä olemme saaneet asioita vietyä eteenpäin. Kiitos jäsenille ja lautakunnan sihteerille.

Anna-Maija Kääriäinen
Sari Hovila

Kirjoitus on osa Päättäjän kynästä -tekstisarjaa, jossa Joutsan lautakuntien puheenjohtajat ja kunnan toimialajohtajat kirjoittavat toimialansa ajankohtaisista asioista.

Tagged with →