Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan tekninen- ja ympäristöosaston investointisuunnitelman vuosille 2023–2025 yhdellä muutoksella: investointiosassa ollut lintutornin tie muutettiin yleisempään muotoon puistojen kehittämiseksi, johon varattiin 15.000 euroa.

Jarmo Liukkonen (kesk.) poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Jonna Keihäsniemi