Vanhempaa pakinoitsijaa ilahduttaa kovasti monet viime aikojen paikallisuutiset. Jos käännämme katseet hetkeksi pois ”rantapusikoista”, saamme huomata, että Joutsan seudulla monet hienot hankkeet ovat väännöistä huolimatta edenneet. Kyynisempikin pienkuntaeläjä voi nähdä, että ”maasta se pienikin ponnistaa”. Otetaanpa muutama esimerkki.

Maailmanlaajuisesti pyritään siirtymään puhtaan ja uudistuvan energian tuotantoon ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Mitäpä tapahtuu meillä, pienen Suomen pienissä kunnissa? Luhangan Latamäen tuulivoimapuisto tuottaa jo energiaa ja Joutsan Pihlassuolle näyttäisi syntyvän suuren kokoluokan aurinkovoimala. Kotiseutumme metsät ovat kasvupotentiaaliltaan valtakunnan kärkipäätä ja kovasti haluttua energiapuuta on saatavilla. Puunhankintaketjut ovat hyvässä iskussa ja paikallista osaamista löytyy! Tuotetun puhtaan energian lisäksi hankkeet merkitsevät myös taloudellista tulovirtaa alueen kunnille ja elinkeinoelämälle. Hienoa!

Entä toinen aikamme megatrendi, luonnonsuojelu? Ei hätää! ”Etukenossa” menemme siinäkin! Leivonmäen upea kansallispuisto laajenee entiselle turvetuotantoalueelle, jota ennallistamalla saadaan aikaiseksi kosteikkoalue. Sen lisäksi, että täysin palvelleesta turvesuosta muodostuu merkittävä lintujen pesintäalue, kosteikko tulee parantamaan Rutajärven ja alueen pienvesien laatua. Tämänkaltainen ennallistamistyö lisää puiston vetovoimaisuutta ja tulee olemaan hyvin seurattu hanke valtakunnallisesti, tuoden näin myönteistä näkyvyyttä seutukunnalle. Mahtavaa!

No entäpä meille tärkeä paikalliskulttuuri sitten? Maaseutuyhteisöstä irtoaa sitäkin!

Omien kulttuuritoimijoidemme voimin ollaan aloittamassa kulttuurimatkailupalveluiden kehittämishanketta, jossa julkaistun tiedotteen mukaan ”tuotetaan uusia, paikallisista vahvuuksista ja alueen ominaispiirteistä kumpuavia, elämyksellisiä ja erottuvia kulttuurimatkailupalveluita”. Seutukunnalla ja mainituilla toimijoilla on jo koeteltua näyttöä kulttuuripalveluiden ja tapahtumien tuottajina, joten usko hankkeen menestymiseen on vahva. Positiivista ”pöhinää” ja näkyvyyttä tuo tämäkin. Upeaa!

Seutukunnan ”iso kuva” näyttää oikein hyvältä! Aiemmin monien uhkana kokema kehityskulku taitaakin tarjota meille lukuisia mahdollisuuksia!

Jouni Lavia

Tagged with →