Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt sille tehdyn Luhangan kunnan sivistysjohtajan virkavalintaa koskevan oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeus totesi, ettei kunnanhallituksen heinäkuussa 2021 tekemä päätös valita sivistysjohtajan virkaan Tiina Koivuniemi ole valituksessa esitetyillä perusteilla virheellisessä järjestyksessä syntynyt, eikä muutoinkaan lainvastainen.

Sivistysjohtajan valinta on ollut Luhangassa monivaiheinen prosessi. Virkaan valittiin alun perin kesällä 2021 Leila Qvist-Pettersson, joka oli toiminut aiemmin Luhangan koulun johtajaopettajana. Valinnassa toiseksi jäänyt Koivuniemi teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen vaatien päätöksen kumoamista ja sitä, että hänet ansioituneempana hakijana valitaan virkaan.

Kunnanhallitus hyväksyi oikaisuvaatimuksen ja valinnasta tehtiin uusi päätös. Sivistysjohtajan virkaan valittiin Koivuniemi, joka arvioitiin muun muassa koulutustaustan ja työkokemuksensa perusteella tehtävään soveltuvimmaksi. Qvist-Pettersson valittiin varalle.

Qvist-Pettersson puolestaan valitti Koivuniemen valinnasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen vaatien kunnanhallituksen päätöksen kumoamista lainvastaisena. Perusteluina hän esitti muun muassa, että on pätevämpi sivistysjohtajan virkaan, ja tällä perusteella Koivuniemen tekemä oikaisuvaatimus olisi aiheeton ja sen myötä myös kunnanhallituksen perustelu Koivuniemen valinnasta virheellinen.

Kunnanhallitus antoi viime vuoden marraskuussa hallinto-oikeudelle lausunnon, jossa se pyysi hallinto-oikeutta hylkäämään Qvist-Petterssonin valituksen. Tänä vuonna lokakuun lopulla hallinto-oikeus siis hylkäsi valituksen.

Tiina Koivuniemi on hoitanut Luhangan sivistysjohtajan virkaa viime vuoden elokuusta lähtien virkaa tekevän sivistysjohtajan tittelillä, koska virkavalinta ei ole saanut valituksesta johtuen lainvoimaa.

Tarja Kuikka

Tagged with →