Jos Keski-Suomen pelastuslaitoksen suunnitelmat toteutuvat, Leivonmäen paloasemaa kunnostetaan lähitulevaisuudessa puolella miljoonalla eurolla. Kaavailtu investointi on kirjattu Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston marraskuun alussa hyväksymään hyvinvointialueen päivitettyyn investointisuunnitelmaesitykseen, joka koskee vuosia 2023–2026 ja 2024–2027.

Varmaa investointi ei ole, vaan investointisuunnitelmaesitys toimitetaan hyväksyttäväksi sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle, joista sisäministeriö päättää pelastustoimea koskevien suunnitelmien hyväksymisestä.

Investointisuunnitelmaesitykseen on merkitty Keski-Suomen paloasemainvestointeihin Leivonmäen paloasemaa koskeva 500.000 euron investointi vuodelle 2025. Merkintä perustuu Keski-Suomen pelastuslaitoksen arvioon.

– Leivonmäen paloasema on osa pitkän tähtäimen suunnitelmaa, jossa on tarkoitus kunnostaa meidän vanhimmasta päästä olevia paloasemia. Tämä listaus on tehty suunnitelman laadintahetken tiedoilla ja tilanne elää jatkuvasti. Näitä asemia on useita ja hankkeiden eteneminen riippuu täysin tulevan hyvinvointialueen päätöksistä. Pelastuslaitos pitää tärkeänä, että käytössä on toimivat ja asianmukaiset tilat, sanoo Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Arto Ahlroos.

Leivonmäen paloaseman alkuperäinen osa on rakennettu Ahlroosin mukaan vuonna 1964, ja lisäksi aseman tiloihin kuuluu erillinen vuonna 2008 rakennettu kalustohalli. Pelastuslaitos on todennut rakennuksen alkuperäisen osan vaativan toimenpiteitä, ja siksi saneeraussuunnitelmat koskevat sitä. Kyse on Ahlroosin mukaan rakennuksen ikä huomioiden yleisistä saneeraustoimenpiteistä.

Ahlroos sanoo vuoden 2025 olevan arvioitu aikaisimmaksi mahdolliseksi ajankohdaksi käynnistää hanke. Mikäli aikataulu tästä viivästyy, ei se pelastuspäällikön mukaan tämän hetken tiedolla vaikuta aseman toimintaan.

Leivonmäen paloasemalla toimii VPK-yhdistys, jonka toiminnassa on Ahlroosin mukaan säännöllisesti mukana noin kymmenen henkilöä. Lisäksi Leivonmäellä on virka-ajan ulkopuolella yksi henkilö varallaolossa. Kalustona asemalla on sammutusauto, säiliöauto, miehistö-/ensivasteauto, vene ja moottorikelkka. Kalustoa investointikaavailut eivät koske, vain paloasemakiinteistöä.

– Nykyinen kalustomäärä vastaa alueen tarpeita, sanoo Ahlroos.

Mitä Joutsan paloasemaan tulee, Ahlroos kertoo pelastuslaitoksen todenneen korjaustarpeita myös sen osalta. Korjaustarpeita löytyy aseman alakerrasta, joka jäi remontoimatta, kun asemaa korjattiin viisi vuotta sitten.

– Tästä ei ole olemassa vielä tarkempia suunnitelmia tai aikataulua, Ahlroos kuitenkin sanoo.

Hyvinvointialueen on laadittava vuosittain investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelmaa koskeva esitys tulee toimittaa hyväksyttäväksi kalenterivuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle.

Tällä halutaan varmistaa, että investoinnit on suunniteltu taloudellisesti kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää, ja että hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat ja väestön palvelutarpeet.

Tarja Kuikka