Keski-Suomen Sairaala Novasta ja osasta maakunnan terveysasemilta jatkohoitoon siirtyvien potilaiden sijoittelussa pilotoidaan loppuvuonna uutta toimintamallia. Tämä koskee Joutsan, Jyväskylän, Muuramen, Keuruun ja Laukaan alueilta tulevia potilaita, jotka tarvitsevat jatkohoitopaikan. Loppuvuodesta mukaan tulee myös Pohjoinen Keski-Suomi.

Potilaiden sijoittelu toteutetaan keskitetyn potilassijoitteluyksikön kautta. Yhtenäisen toimintamallin tavoitteena on, että potilaat saadaan siirrettyä Sairaala Novasta ja terveysasemilta nopeammin ja sujuvammin jatkohoitoon. Jatkohoitopaikan valintaan vaikuttavia kriteereitä ovat potilaan hoidon tarve sekä kotikunta. Joissain tapauksissa potilaan hoito voi jatkua oman kotikunnan sijaan myös lähikunnan osastohoidossa.

– Viime kesä osoitti sen, että tulevan Keski-Suomen hyvinvointialueen osastopaikat ovat olleet epätasaisesti käytössä – toisaalla on tilaa ja toisaalla ruuhkaa. Kun potilaita pystytään sijoittelemaan tarvitsemansa hoidon mukaan laajemmalle alueelle, lyhentää se odotusaikaa esimerkiksi päivystyksessä, kertoo Jyväskylän kaupunginsairaalan osastotoiminnasta vastaava palvelupäällikkö Anne Kirmanen.

Pilotin aikana kerätään tietoa jatkohoitoon siirtyvien odotusajoista erikoissairaanhoidossa ja siirtyvien potilaiden määrästä eri vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä.

– Sekä Sairaala Novassa että perusterveydenhuollon osastoilla on tehty paljon kehitystyötä potilaan jatkohoidon varmistamiseksi, aiempi kehitystyö on hyödynnetty yhteisen toimintamallin luomisessa.  Pilotissa yhteistyötä syvennetään, kertoo kehittämispäällikkö Merja Ahonen sairaanhoitopiiristä.

Janne Airaksinen