Mitkä asiat voivat parantaa ikääntyneiden hyvinvointia ja arkea Luhangassa nyt ja tulevaisuudessa? Entä millaisia huolia tai pelkoja ikääntyneiden mielestä liittyy heidän arkeensa tai tulevaisuuteensa? Muun muassa näistä aiheista keskusteltiin runsaan parinkymmenen eläkeikäisen luhankalaisen voimin Luhangan kylätalolla tiistaina Jyväskylän kansalaisopiston, Luhangan kappeliseurakunnan ja Luhangan kunnan järjestämässä hyvinvointipäivässä.

Ryhmissä käytyjä keskusteluja vetivät projektipäällikkö Mari Tähjä ja viestintäkoordinaattori Anyara G. Wise Kansalaisopiston Kohti tulevaa -hankkeesta, jonka tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ja -vaikuttamisen tulevaisuuskestävyyttä.

Omaa hyvinvointia ja arkea parantaviksi asioiksi nimettiin Tähjän vetämässä keskustelussa kotipaikkakunnan palvelut – esimerkiksi terveyspalvelut, apteekin, kyläkaupan ja liikuntapalvelut, joiden kaikkien toivottiin säilyvän jatkossakin. Taksikyytejä kaivattiin lisää ja pankkipalvelujen tilanne huoletti.

Terveyspalvelujen osalta esille nousi se, ettei tieto terveysaseman uusista käytänteistä – siitä, että lääkäri on tavattavissa fyysisesti vain joka toinen viikko ja joka toinen viikko videon välityksellä – ole saavuttanut kaikkia. Parempaa tiedotusta asiasta toivottiin, samoin muistakin asioista.

– Minä kaipaisin paljon tietoa kunnan asioista, lääkäriasioista sun muista. Seuraisin niitä ja lukisin, ja olisin ajan tasalla, eräs keskustelijoista totesi.

Terveys- ja taksipalvelujen osalta tietoa saatiinkin heti, kun kuntaa tilaisuudessa edustanut kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Weijo kertoi, missä asioissa tällä hetkellä mennään.

Mari Tähjän kysellessä tiedonsaantikanavia, joita pitkin tieto tavoittaa luhankalaiset ikäihmiset, joukosta nimettiin paikallislehti Joutsan Seutu ja Itä-Häme. Sekin todettiin, ettei kaikilla ole taitoa eikä mahdollisuutta käyttää sähköisiä tietolähteitä.

Omaan arkeen liittyviä huolia tai pelkoja ei Mari Tähjän kanssa keskustelleilla sen kummemmin ollut, mutta esille nostettiin sodan pelko ja paikkakunnan tulehtunut tilanne, joka puhuttaa kylällä ja Facebookissa. Asioiden hoitoon toivottiin yhteisymmärrystä.

– On täällä ennenkin ollut kiperiä asioita, mutta ne on puhumalla sovittu, ja sitä toivoisi tänäkin päivänä, osallistujien joukosta todettiin.

Hilkka Weijo totesi, että kun kunnassa on joku asia esillä, asiasta nousee Facebookiin paljon mielipiteitä, mutta päätökset asioista tekevät päättäjät. Asioita sotkee Weijon mukaan se, että tulee paljon väärää tietoa, oletuksia ja vähän kuulopuheitakin, mutta päälinjat ovat selvät.

– Ne tärkeimmät asiat päätetään kunnanhallituksessa ja valtuustossa ja sitä kautta, jatkoi Weijo.

Lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa siitä, millaisista asioista koostuu luhankalaisten ikäihmisten hyvä arki ja täydellinen päivä, mitä nämä ajattelevat digitalisaatiosta ja mitä nämä pyytäisivät, jos näillä olisi kaikki valta ja raha maailmassa. Viimeksi mainittuun todettiin Mari Tähjän vetämässä keskustelussa, ettei mitään erityistä tarvita, lähinnä terveyttä ja toimintakykyä.

Tyytyväisiä siis oltiin ja sekin todettiin, että vaikka nuoremmilla sukupolvilla on rikkautta ja omaisuutta, ovat nämä silti tyytymättömämpiä ja kovin kiireisiä. Neuvoksi nuoremmille annettiinkin hiljentää hieman vauhtia.

Hyvinvointipäivää on järjestetty Luhangassa pitkälti yli 15 vuoden ajan, tosin aiemmin se tunnettiin ikäihmisten palvelupäivänä. Tilaisuus järjestetään kerran kuukaudessa eri teemalla.

Tarja Kuikka

Toisen ryhmän keskustelua veti Kansalaisareenan Kohti tulevaa -hankkeen projektipäällikkö Mari Tähjä (kuvassa mustaoranssissa mekossa).