Palveluasumisen liiketoimintaa harjoittava yhtiö Esperi Care tiedottaa, että Joutsassa sijaitsevan Esperi Hoivakoti Kaaren taloudellinen toiminta ei ole ollut kestävällä pohjalla. Esperi kertoo aloittaneensa yhteistoimintaneuvottelut Hoivakoti Kaaressa.

Tätä perustellaan sillä, että hoivakodissa ei ole ollut riittävästi asukkaita turvaamaan toiminnan jatkuvuus. Myöskään tulevaisuudessa ei ole odotettavissa riittäviä edellytyksiä toiminnan ja asukkaiden laadukkaan palvelun jatkamiselle.

Hoivakoti Kaari on 31-asukaspaikkainen koti ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville ikäihmiselle ja muistisairaille Joutsassa. Asukkaita kodissa on 12.

Esperi on käynnistänyt Kaaressa työskenteleville työntekijöille yhteistoimintaneuvottelut. Jos neuvotteluissa ei löydetä edellytyksiä Hoivakoti Kaaren toiminnan jatkamiselle, se suljetaan. Kaikille työntekijöille tullaan tarjoamaan työtä Esperin muista yksiköistä sekä kannustinmalli siirtymiseen.

Yhteistoimintaneuvottelut päättyvät arviolta joulukuun loppupuolella. Jos Kaaren sulkemiseen päädytään, asukkaiden palvelu- ja vuokrasopimuksilla on 6 kuukauden irtisanomisaika. Asukkaille tarjotaan uusi korvaava koti toisesta asumispalveluyksiköstä.

Kuntien palveluohjaajat kartoittavat yhdessä asukkaiden ja omaisten kanssa uusia asumispalvelupaikkoja ja ovat heihin yhteydessä. Uusiin hoivakoteihin on luonnollisesti mahdollista käydä myös tutustumassa.

– Olemme pahoillamme tilanteesta ja teemme parhaamme, jotta asukkaat pääsevät siirtymään uuteen kotiinsa rauhassa, jos yhteistoimintaneuvotteluissa päädytään Hoivakoti Kaaren sulkemiseen. Tärkeintä on, että kaikki asukkaat saavat uuden, heille parhaiten soveltuvan asumispalvelupaikan, aluepäällikkö Johanna Wiik-Anttila sanoo.

Autamme asukkaita ja heidän läheisiään kaikin tavoin kaikissa kysymyksissä. Teemme tiivistä yhteistyötä sijoittajakuntien kanssa, Wiik-Anttila toteaa.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Esperi Hoivakoti Kaari sijaitsee Joutsassa Myllytien varrella.