Jyväskylä on päättänyt myydä suurimman osan omistamistaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kiinteistöistään ulkopuoliselle sijoittajalle. Kaupunginvaltuuston lokakuun lopussa hyväksymän kaupan taustalla on hyvinvointialueuudistus. Jyväskylän kaupunki ei pitänyt järkevänä jäädä sote-kiinteistöjen omistajaksi ja vuokraajaksi tilanteessa, jossa palvelujen järjestämisestä vastaa toinen toimija.

Tähän kunnanjohtaja Harri Nissinen kommentoi, että Joutsassa ei ole haluttu toimia tällä tavoin, vaan kunnan selkeänä tahtotilana on ollut itse rakentaa ja myös omistaa sote-kiinteistönsä.

Myyntivaihtoehto oli jo aikaisemmin Joutsassakin esillä ja myös julkisuudessa, ja silloin asiasta Nissisen mukaan keskusteltiin, mutta sille asteelle se kuitenkin jäi. Mitään syvempää tutkimusta Joutsan sote-kiinteistöjen myynnistä esimerkiksi konsultin avulla ei Nissisen mukaan ole nähty tarpeelliseksi tehdä.

– Näin menetellen olemme halunneet Joutsassa varmistaa, että kiinteistöillä on käypä vuokra, ja että sote-palvelut säilyvät paikkakunnalla. Hyvinvointialueen käyttöön tulevista tiloista saamme mielestämme riittävät vuokratulot, perustelee Nissinen tehtyä linjausta. Itse hän ei näe tällä kohtaa suurempaa riskiä muiden kuin Leivonmäellä sijaitsevan Palvelukeskus Huuponhovin kiinteistön osalta.

– Kiinteistösijoittajat eivät ole olleet yhteydessä Joutsan kuntaan sote-kiinteistöjen ostomielessä ja ylipäätään sijoittajien kiinnostus suuntautuu kaupunkiin, tietää kunnanjohtaja Nissinen.

Joutsan kunnan Sairaalanrannan alueelle rakennuttamat kokonaan uudet sote-kiinteistöt (Sote-keskus ja Hammashoitola-keskuskeittiö) sekä Palvelukeskus Jouseen remontoitu SaKuKo-osasto ovat tulleet maksamaan yhteensä yli 10 miljoonaa euroa. Rahoitus on hoidettu lainoituksella. Näiden lisäksi hyvinvointialueen käyttöön on hiljattain laadittujen vuokrasopimusten myötä pian siirtymässä muutamia jo olemassa olleita vanhempia sote-puolen käyttökohteita Joutsasta ja Leivonmäeltä.

Joutsassa ei olla sote-kiinteistömassan myynnille siis lämmetty, ei aiemmin, eikä edelleenkään. Jyväskylä puolestaan käynnisti selvityksen sote-kiinteistöjensä myynnistä jo alkuvuodesta 2022. Selvitysvaiheen jälkeen kaupunki kontaktoi noin 50 sijoittajatahoa, joista sijoitusmuistion halusi saada käyttöönsä yli 20 sijoittajaa. Tarjousten jättöaika päättyi juhannuksen tietämissä ja parhaan hinnan, noin 85 miljoonaa euroa, oli Jyväskylän kaupungille kaikkiaan 15 sote-kiinteistöä käsittävästä paketista antanut pohjoismainen sijoitusyhtiö Infranode.

Jyväskylän kaupunginvaltuustossa sote-kiinteistöjen myyntipäätös syntyi äänestyksen jälkeen selvin lukemin, äänin 62–5.

Marko Nikkanen

Tekninen lautakunta hyväksyi toimitilojen vuokrasoppareita

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 27.10. muutamista Joutsan kunnan omistamista, hyvinvointialueelle vuokrattavista toimitiloista. Kaikissa kohteissa 1.1.2023 alkaen toiminnanharjoittajana toimii Seututerveyskeskus.

Lautakunta vahvisti, että kunta vuokraa Huuponhovin ja palveluasumisen yksikkö Mäntypirtin tilat piha-alueineen toiminnanharjoittajalle. Vuokran määrä on 217.013,80 euroa / 12 kuukautta ja se koostuu ylläpitovuokrasta, pääomavuokrasta ja korjausvastikkeesta. Kokonaisvuokran määrä ilman arvonlisäveroa per kuukausi on 18.084,48 euroa, josta ylläpitovuokran määrä on 13.083,08 euroa, pääomavuokra 3.012,2 euroa ja korjausvastike 1.989,2 euroa.

Yhtenäiskoulun B-talon kouluterveydenhuollon yksikön tilat vuokrataan hintaan 8.334,48 euroa/ 12 kuukautta. Kuukausittainen ylläpitovuokra on 271,05 euroa, pääomavuokra 255,06 euroa ja korjausvastike 168,43 euroa.

Helperin ja työvarikon tilat piha-alueineen vuokrataan hintaan 147.380,04 euroa/ 12 kuukautta. Kokonaisvuokran määrä per kuukausi on 12.281,67 euroa, josta ylläpitovuokran määrä on 9.515,49 euroa, pääomavuokra 1.666 euroa ja korjausvastike1.100,18 euroa.

Juuri valmistuneen suun terveydenhuollon ja ruokapalveluyksikön tilat kunta vuokraa toiminnanharjoittajalle hintaan 165.200,00 euroa/ 12 kuukautta. Muista kohteista poiketen tämän yksikön vuokrasopimus alkoi 1.11.2022.

Ylläpitovuokra sisältää lämmityksen, sähkön ja veden/jäteveden, jätehuollon (kiinteistöjäte) ja yhden huoltomiehen kustannuksen kiinteistöhoidon osalta. Myös vuokrattavien tilojen siivous kuuluu ylläpitovuokraan. Vuokraan lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveroprosentin mukaisesti.

Kaikkien muiden, paitsi suun terveydenhuollon ja ruokapalveluyksikön, vuokrakohteiden vuokra-aika alkaa 1.1.2023. Vuokrasopimukset ovat voimassa toistaiseksi ja kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus tai sen osa päättymään 12 kuukauden irtisanomisajalla.

Lautakunta valtuutti teknisen johtajan allekirjoittamaan sekä jatkoneuvottelemaan vuokralaisen kanssa vuokrasopimuksesta.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Palvelukeskus Huuponhovi Leivonmäellä. Kuva: JS Arkisto.