Viime aikojen suurin hirvittely on kohdistunut kovasti kohoaviin sähkön hintoihin. Suomessa valtio on tullut hätiin ja luvannut kuluttajille alennusta sähkön arvonlisäverosta joulukuun 2022 ja huhtikuun 2023 väliseltä ajalta. Millähän konstilla tämä arviolta 200 miljoonan euron aukko Suomen valtion arvonlisäverotuloissa tilkitään? Maailman laajuisesti valtioiden viisaat pohtivat, miten energiamarkkinoiden ongelmat saadaan ratkottua. Pitäisi siirtyä uusiutuviin energiamuotoihin, jotta pelättyä ilmastonmuutosta voitaisiin torjua, mutta kaikilla ratkaisuilla on hintansa.

Joutsassa, kuten monessa muussakin kunnassa ja kaupungissa, ollaan innokkaina ottamassa sähköntuottajatoimijat vastaan – on suunnitteilla tuuli- ja aurinkosähköä tuottavia laitoksia ja kiinteistövero-odotukset ovat korkealla. Yrityksen menestys perustuu kustannus- ja kannattavuuslaskelmien osaamiseen, kulut on laitettava hintoihin, ja niinhän siinä käy, että loppuasiakas maksaa laskun! Taasko on oltava isänmaan auttavan käden ojossa, jotta suomalaiset selviävät?

Syksyn tilastojen mukaan olemme oppineet säästämään sähköä, se on hyvä. Kiinteistöverokilvoittelu voi tuottaa onnellisen lopputuleman: kunnat ja kaupungit tulevat kiinteistöverotuloilla niin varakkaiksi, että valtionavustukset voidaan tarveharkinnalla lopettaa. Tästä valtionvarainministeri saa euroja sähkön hinnan subventoitiin ja Suomen miljardialijäämien pienentämiseen edes murto-osalla.

Meidän vuoden 2023 talousarviota valmisteltaessa on hyvä jos varomme Huittisen Hullun miehen tautia: ei syödä enempää kuin mitä tienataan. Yhdessä etsien ja hyvin suunnitellen löydämme uusia juttuja elinvoiman ja hyvinvoinnin lisäämiseksi – kohtuullisella määrällä euroja.

Iiris Ilmonen