Joutsan Seudun pääkirjoituksessa (JS 28.9.2022) Halutaan vaihtaa rauhoitus suojeluun ja uutisessa (JS 5.10.2022) Joutsassa halutaan Perttulanojan luonnonsuojelualueen lakkauttamista – vastineeksi on rauhoitukseen tarjottu Myllykosken koskialuetta paikallislehti ottaa väkevästi kantaa Perttulanojan luonnonsuojelualueen purkamisen puolesta.

Keski-Suomen ely-keskus ei puolla luonnonsuojelualueen purkamista. Keskisuomalaisessa asiaa käsitelleessä jutussa (KSML 24.10.2022) Keski-Suomen ely-keskuksen ympäristölakimies Tarja Kangasmaa toteaa suojelualueiden lakkauttamisten olevan äärimmäisen harvinaisia. Kangasmaa ei muista koko virkauransa aikana yhtäkään tapausta.

Joutsan kirkonkylän osayleiskaavan kaavaselostuksessa (ehdotus 27.10.2020) todetaan mm., että Perttulanojan luonnonsuojelualue on muiden luontoarvojen ohella myös uhanalaisen valkoselkätikan tärkeimpiä ruokailu- ja pesimäalueita koko Joutsan kirkonkylän ympäristössä ja sen erityisen tärkeä elinympäristö. Vastikään valmistuneessa Joutsan kirkonkylän osayleiskaavan Linnustovaikutusten arvioinnissa (30.8.2022) todetaan: ‘’Kaavaehdotusta tulee muuttaa niin, että perustettu (Perttulanojan) luonnonsuojelualue osoitetaan SL-merkinnällä.’’

Joutsan Vihreät ovat kaavaprosessin alusta saakka puolustaneet luonnonsuojelualueen säilyttämistä. Mutta olisikohan sittenkin olemassa mahdollisuus kompromissiin, jotta keskusta-alueen kehittämisessä ja kaavoituksessa päästäisiin eteenpäin?

Perttulanojan pienen, 0,7 hehtaarin ls-alueen sijainti kylän keskellä puoltaa kyllä suojelun purkamista ja sen ottamista osaksi keskustan kehittämistä ”keskuspuiston’’ luomiseksi kaikkien kuntalaisten virkistysalueena. Voisiko yhteistä näkemystä hakea esittämällä tieteeseen pohjautuvaa ekologista kompensaatiota? Tässä apuna voisi olla Päijänne biosfääriksi -hankkeen kautta Jyväskylän yliopisto ja sen osaaminen kompensaation toteuttamisessa.

Kun Joutsassa on kaavoituksen lisäksi käynnissä metsäsuunnitelman laadinta, kompensaatioon soveltuvia alueita on sen puitteissa helposti löydettävissä. Elementit olisivat hyvin koossa sopuisan win-win-win ratkaisun löytymiseen. Samalla Joutsan kunnan strategian kirjaus ‘’Vaalimme ja suojelemme luontoa’’ toteutuisi ja kunta saisi myönteistä julkisuutta kompensaatiopilotin kautta.

Joutsan Vihreät