Suur-Savon Sähkö Oy järjesti Luhangan tuulivoimalahankkeesta tiedotustilaisuuden kylätalossa 31.10.2022. Yhtiön edustaja kertoi, että asiaa on valmisteltu jo 1,5 vuotta, mutta kuntalaisille asia tuli yllätyksenä. Ei ihme, että asia herätti valtavasti kiinnostusta: sali oli täynnä, osa jäi eteiseen. Paljon oleellisia kysymyksiä jäi auki, keskustelua tulee jatkaa.

Tuulivoima on tällä hetkellä kannattavaa liiketoimintaa. Sähköyhtiöt tekevät valtavia voittoja, kun Ukrainan sota on nostanut energian hintoja. Mutta mitkä ovat tuulivoimala-alueen taloudelliset vaikutukset ja riskit kunnan ja kuntalaisten kannalta? Jakaantuvatko taloudelliset hyödyt ja haitat tasapuolisesti? Eikö tuulivoimaa pitäisi rakentaa sinne, missä energiaa tarvitaan?

Ollaanko Luhankaa rakentamassa Suur-Savon Sähkön johdolla tuulivoimalateollisuusalueeksi? Uusi maakuntakaava on valmisteilla ja Luhangan vetovoimaksi on siinä nostettu matkailu ja virkistys. Eikö vetovoimaa tulisi suojella eikä tuhota?  Tuulimyllyalue on erämaata, maakuntakaava-aineistoissa hiljaiseksi merkitty.  Miksei tuulimyllyjä rakenneta sinne, missä on jo valmiiksi melua?

Uusiutuvaa energiaa tarvitaan mutta sitä tulee rakentaa reilusti. Mihin ratkaisuun kunta päätyykään, ratkaisun tulee olla kestävä – taloudellisesti, sosiaalisesti ja luonnon kannalta.

Tuulivoima-asia on monitahoinen, asia ei avaudu hetkessä. Asiaa on viety eteenpäin yhden yrityksen ehdoilla ja johdolla. Eikö kuntapäättäjille ja kuntalaisille kuuluisi antaa aikaa arvioida ja harkita asiaa rauhassa ennen kuin lähdetään tälle maratonille – ja kenen kanssa lähdetään?

Startti oli varaslähtö – olisiko syytä ottaa harkinta-aikaa ja uusintastartti?

Jyrki Koskinen

Valkjärven suojeluyhdistys, puheenjohtaja, Luhanka