Ensi vuoden alusta kunnan henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle 53 %. Talousarviosta häviää yli 60 prosenttia. Luulisi tarvetta olevan kuntaan jäävien virkamiesten ja toimenhaltijoitten tehtävien ja työnjaon uudelleenarvioimiseksi.

Tein kesäkuun valtuustossa aloitteen muutosneuvottelujen käynnistämisestä (aiemmin YT-neuvottelut) osana 2023 talousarviosuunnittelua. Aloitteet on käsiteltävä viivytyksettä ja muut myöhemmätkin aloitteet on jo käsitelty, minun ei.

Asian ottaminen esille on kunnanhallituksen puheenjohtajan vastuulla, koska virkamiehet ovat esteellisiä. Puheenjohtaja lupasi minulle, kun patistin, että asia tulee esille lokakuussa. Eletään marraskuuta ja 7.11.2022 kunnanhallituksessa oli jo esillä yleishallinnon ja kehittämisyksikön talousarvioehdotus ensi vuodelle.

Esitin aloitteessani, että teknisen johtajan palkkaa olisi kohtuullista alentaa 20 % ja kunnanjohtajan sekä talous- ja hallintojohtajan 40 % vastuiden ja työtehtävien vastaavan vähenemisen takia. Sivistys- ja hyvinvointijohtajan palkkausta sen sijaan voisi hieman parantaa lisääntyneiden vastuitten takia.

Näyttää siis siltä, ettei kunnanhallituksen puheenjohtaja hoida velvoitteitaan. Eikö uskallus riitä? Jyräävätkö virkamiehet?

Kalle Willman

kunnanvaltuutettu, Joutsa