Kunnanhallitus 26.9. päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se asettaa tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttiiko Luhangan kunnan tarkastuslautakunta valtuuston luottamusta. Kunnanhallitus käsitteli seuraava kokouksessaan 17.10. asian uudemman kerran aiemmassa kokouksessa tapahtuneen muotovirheen vuoksi. Kokouksessa puheenjohtaja totesi, että tarkastuslautakunnan jäsenet Eino Polvela (kesk.) ja Juhani Räsänen (kd.) ovat esteellisiä käsittelemään asiaa, jota Aki Virtaniemi (kok.) vastusti.

Asiasta suoritettiin äänestys, jonka voitti puheenjohtajan esitys esteellisyydestä äänin 6–1. Samassa kokouksessa Virtaniemi esitti, että tilapäistä valiokuntaa ei perustettaisi. Virtaniemen esitys ei saanut kannatusta ja hän jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Kunnanvaltuuston kokouksessa 1.11. Virtaniemi esitti, että pykälä 32 tulee hylätä, koska hallituksen päätös esittää on tehty kunnanhallituksen kokouksessa 17.10, joka on ollut laiton myöhässä lähetetyn kokouskutsun ja sen myötä hallintosäännön pykälän 118 rikkomisen vuoksi. Elina Virtaniemi (kok.) kannatti Aki Virtaniemen esitystä. Antti Huttunen (sd.) teki vastaesityksen, jonka mukaan kunnanhallituksen kokous 17.10. on todettu lailliseksi, päätösvaltaiseksi ja päteväksi Ville Nymanin (sd.) kannattamana.

Asiasta käytiin äänestys. Aki Virtaniemen esitystä kannattivat Juhani Räsänen ja Elina Virtaniemi. Huttusen vastaesitystä kannattivat Ville Nyman, Risto Ahola (ps.), Hannu Inkeroinen (kesk.), Marjo Merivirta (kesk.), Marja-Leena Nurminen (kesk.), Eino Polvela (kesk.), Pertti Seimola (kok.), Pirkko Vilkman (kesk.) sekä Hilkka Weijo (kok.). Pentti Haverinen (kesk.) äänesti tyhjää, joten Huttusen esitys voitti äänin 10–3.

Äänestyksen perusteella kokousta jatkettiin ja valtuusto päätti asettaa kuntalain 35 § mukaisen tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttiiko Luhangan kunnan tarkastuslautakunta valtuuston luottamusta. Tilapäiseen valiokuntaan valtuusto valitsi seuraavat jäsenet; Kimmo Laine (varalla Ville Nyman), Marjo Merivirta (Hannu Inkeroinen), Marja-Leena Nurminen (Martti Viinikainen), Pertti Seimola (Elina Virtaniemi) ja Risto Ahola (Pirjo Kosonen).

Tilapäisen valiokunnan puheenjohtajaksi valtuusto päätti valita Seimolan ja varapuheenjohtajaksi Laineen. Lisäksi valtuusto päätti, että nyt asetetun tilapäisen valiokunnan tulee antaa selvitys 31.1.2023 mennessä. Selvityksessä tulee käydä ilmi, onko Luhangan tarkastuslautakunta menettänyt valtuuston luottamuksen, ja mikä on mahdollisen luottamuksen menettämisen peruste.

Räsänen, Aki ja Elina Virtaniemi jättivät päätöksestä eriävät mielipiteet. Eriävissä mielipiteissä todetaan kunnanhallituksen kokouksen 17.10. olleen kokonaisuudessaan mitätön, koska sitä ei oltu kutsuttu koolle hallintosäännön edellyttämässä määräajassa. Hallintosäännön pykälän 118 mukaan kunnanhallituksen kokouskutsu tulee toimittaa osallistujille siten, että se on käytettävissä neljä arkipäivää ennen kokousta. Nyt kunnanhallituksen 17.10. kokouskutsu oli toimitettu sähköpostitse torstaina 13.10, eli kolme arkipäivää ennen kokousta. Siksi valtuuston 1.11. pykälää 32 ei olisi tullut ottaa käsittelyyn, koska siitä ei ole lainmukaista hallituksen esitystä ja valtuuston kokous on sen osalta mitätön.

Räsänen esittää myös, että tilapäisen valiokunnan asettamisen osalta kunnanhallituksen kokouksen 17.10. esittelyteksti sisältää sekä asiattomia että huhupuheisiin perustuvia väitteitä tarkastuslautakunnan sekä sen puheenjohtajan toimista.

Aki Virtaniemi toteaa eriävässä mielipiteessään kunnanhallituksen puheenjohtajan tehneen tietoisen virheen hallituksen kokouksessa 17.10. todetessaan kokouksen lailliseksi, vaikka kokous oli laiton. Virtaniemi totesi huomauttaneensa asiasta kyseisen pykälän kohdalla, joten kaikki hallituksen jäsenet olivat tietoisia asiasta ja siitä, mitä hallintosäännön pykälää päätös rikkoo.

Jonna Keihäsniemi