Kesäkuussa kunnanvaltuuston kunnanhallitukselle palauttamat asiat olivat jo toistamiseen kunnanvaltuuston käsittelyssä 1.11. Kunnanhallitus käsitteli heinäkuussa kunnanvaltuuston sille palauttamia asioita, jotka koskivat eropyyntöjä luottamustehtävistä. Toukokuussa kunnanvaltuusto oli valinnut tarkastuslautakuntaan uudet jäsenet eropyyntöjä pyytäneiden tilalle. Valintojen jälkeen lautakuntaan jäi vain yksi valtuutettu, joten varapuheenjohtajaksi ei voitu valita varavaltuutettua. Koska asiassa tuli suorittaa täydennysvaali, on eropyynnöt ja uusien lautakunnan jäsenten valinta käsiteltävä samassa pykälässä.

Kunnanvaltuuston kokouksessa 1.9. kyseinen asia päätettiin Aki Virtaniemen (kok.) ehdottamana palauttaa uudelleen valmisteluun hallitukselle.

Kunnanhallitus kokoontui 26.9. ja keskusteli asian jatkosta. Keskustelussa kävi ilmi, että tarkastuslautakuntaan ei tällä hetkellä ole halukkaita. Hallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle erojen myöntämistä sekä tarkastuslautakunnan jäsenten täydennysvaalin toimittamista jäljellä olevaksi ajaksi toimikaudesta 2021–2025.

Kunnanvaltuuston kokouksessa 1.11. Juhani Räsänen (kd.) esitti kokouksen toteamista mitättömäksi kunnanvaltuuston palauttaman asian sekä tarkastuslautakunnan täydennysvaalin osalta, koska kunnanhallitus ei ole tehnyt laillista esitystä kyseisestä pykälästä. Aki Virtaniemi kannatti Räsäsen esitystä. Pertti Seimola (kok.) esitti kokouksen jatkamista Antti Huttusen (sd.) kannattamana.

Asiasta äänestettiin; Virtaniemen esitystä äänestivät Elina Virtaniemi (kok.) sekä Juhani Räsänen. Seimolan esitykselle äänensä antoivat Antti Huttunen, Hannu Inkeroinen (kesk.), Marjo Merivirta (kesk.), Marja-Leena Nurminen (kesk.), Ville Nyman (sd.), Eino Polvela (kesk.), Pirkko Vilkman (kesk.) sekä Hilkka Weijo (kok.). Tyhjää äänestivät Risto Ahola (ps.) ja Pentti Haverinen kesk.). Äänestyksen perusteella kokousta päätettiin jatkaa. Räsänen sekä Virtaniemet jättivät eriävät mielipiteet.

Räsänen ja Virtaniemet toteavat eriävissä mielipiteissään, että kunnanhallituksen kokouksen 26.9. alkuperäiseen pöytäkirjaan ei ole kirjattu päätöstä pykälän 155 osalta, eli kokouksen päätöstä ei ole olemassa, joten kunnanvaltuuston 1.11. kokouksen pykälä 31 on laiton.

Eriävissä mielipiteissä mainitaan, että valtuuston 1.11. kokouksen esityslistaan on 17.10. kokoontuneen kunnanhallituksen puuttuva päätös on jostain syystä allekirjoitusten jälkeen lisätty. Kolmikon mukaan kunnanhallituksen tulisi pikimmiten selvittää, miksi näin on tapahtunut ja mihin pöytäkirjoissa ilmenneet ristiriitaisuudet perustuvat.

Kokouksessa todettiin, että esityksiä lautakuntaan ei tullut, joten myöskään eronpyyntöjä ei voitu myöntää. Valtuusto päätti palauttaa asian takaisin valmisteluun.

Jonna Keihäsniemi

Lue aiemmat uutiset aiheesta:

JS 6.10.2022 Luhangan tarkastuslautakuntaan ei löydy halukkaita – kunnanhallitus esittää valtuustolle erojen myöntämistä ja täydennysvaalin toimittamista

JS 9.6.2022 Eropyynnöt olisi pitänyt käsitellä samassa pykälässä, toteaa Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtori Matti Muukkonen

JS 8.6.2022 Tarkastuslautakunnan eropyynnöt uudelleen käsiteltäväksi