RISU- ja haravointijätteiden maksuttomaan toimittamiseen jätevedenpuhdistamon alueelle ja Leivonmäen entiselle kaatopaikalle on myönnetty kuukauden lisäaika Joutsan kunnan teknisen toimesta. Alun perin maksuttomaksi ajaksi tämän syksyn osalta oli ilmoitettu vain lokakuu, mutta nyt takarajaa on kuntalaistoiveiden mukaisesti siirretty marraskuun loppuun asti.

Joutsan kunnan uutena teknisenä johtajana marraskuun alussa aloittanut ja tätä ennen Joutsassa rakennustarkastajana toiminut Arttu Mönkölä totesi seuranneensa sivusta nyt neljän vuoden ajan keväisin ja syksyisin käytyä risukeskustelua. Keskeisenä teemana on monesti ollut, etteivät maksuttomat risuviikot ole riittävän tarkasti osuneet luonnon vaihtelevan kiertokulun kanssa samaan tahtiin. On usein saatu huomata, että ennakkoon kiinni naulatut päivät eivät välttämättä synkkaa todellisen luontotilanteen kanssa.

– Jatkossa meillä tulee olla enemmän tulkinta- ja joustovaraa tämän asian suhteen, koska risu- ja haravointijätepisteiden nykyistä pitemmän maksuttoman aukipitämisen kohdalla ei ole kuitenkaan kyse kovin isosta ja merkittävästä kustannuksesta. Olemme kunnassa mahdollistajan roolissa, järkevin ja ketterin ratkaisu pitää olla tekemisen keskiössä. Yhteinen etu tässäkin on olennaista huomioida, tähdentää Mönkölä.

Hän aikoo viedä tämän risuasian ennen ensi kevättä tekniselle lautakunnalle ja esittää lisää valtuuksia ja vapautta tekniselle osastolle päättää vastaisuudessa maksuttomista risuajoista mahdollisimman joustavasti ja kulloinkin vallitsevan tilanteen mukaisesti. Mönkölän mielestä maksuttomat jaksot niin keväällä kuin syksylläkin voisivat olla jatkossa pitempään kestäviä, tämänhetkisen yhden kuukauden sijaan 1,5 – 2 kuukautta. Sitäkään ajatusta tuore tekninen johtaja ei täysin poissulje, etteikö risuja ja haravointijätettä voisi toimittaa Mämmiläntien ja Poikkitien keräilypisteisiin maksutta jopa koko kesäkauden ajan.

Maksuttomat risuviikot jatkuvat Joutsassa ja Leivonmäellä vielä kuluvan marraskuun ajan.

Joutsassa kunnan ylläpitämää pistettä hoitaa ostopalveluna Konetyö Haikula Oy ja Leivonmäen pistettä kunta itse omana työnään. Molemmissa pisteissä kunnan teknisen päivystys toimii ”portinvartijana”. Muulloin kuin maksuttomien risuviikkojen aikana alueille pääsee ainoastaan ottamalla kunnan päivystykseen yhteyttä ja jätteiden toimitus on maksullista. Nykytaksan mukaisesti asiakkaalta peritään 25 euroa tuontikerralta.

Ohjeissa sanotaan, että risu- ja jätekuormat tulee purkaa niille varattuihin paikkoihin. Muun jätteen tuominen alueelle on rangaistuksen uhalla kielletty. Risujätettä ovat puiden sekä pensaiden oksat ja rungot. Haravointijätteeksi luetaan ruoho, puiden lehdet, kävyt, neulaset ja heinät. Arttu Mönkölä totesi, että ohjeistusta on noudatettu hyvin, eikä ongelmia ole hänen käsityksensä mukaan ollut.  

Marko Nikkanen

Yläkuva: Joutsan teknisenä johtajana juuri aloittanut Arttu Mönkölä pitää kuntaa nimenomaisesti mahdollistajana. Tekemisen keskiöön hän nostaa joustavuuden, järkevyyden ja ketteryyden.