Valtuutettu Jussi Lehtonen (ps.) jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 31.10. aloitteen Joutsan kunnan irtaantumisesta Päijänteen biosfäärialueesta. Lehtosen mukaan Joutsan kunta ja kunnanhallitus tekivät merkittävän ”pyllistyksen” paikallisille maanomistajille lähtiessään mukaan biosfäärihankkeeseen.

Perusteluissaan Lehtonen toteaa hankkeella tulevan olemaan merkittävää haittaa maankäytölle tulevaisuudessa; metsien käyttöä tullaan rajaamaan sekä ranta-alueiden kehittämistä rajoitetaan.

Aloitteessa Lehtonen esittää, että kunta muuttaa kantaansa maanomistajilta sekä asianomaisilta tulleen suuren palautteen vuoksi. Lehtosen mukaan liittyminen biosfäärialueeseen oli jo alun perinkin valmisteltu huonosti.

– Joutsan kunnan antama liian vihreä signaali on haitallinen tulevaa ajatellen. Haaskalle ovat tulleet jo tuulivoimayhtiöt. Olemme jo saamassa suuria ongelmia tuulivoimapuistojen muodossa seutukunnalle, toteaa Lehtonen aloitteessaan.

Jonna Keihäsniemi

Lue aiemmat uutiset aiheesta

JS 31.10.2022 Päijänteen biosfäärialueen hakemukselle vuoden jatkoaika

JS 7.9.2022 MTK vastustaa biosfäärihanketta – kunnanhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen äänin 5–4

JS 11.8.2022 Joutsa sitoutuu Päijänteen biosfäärialueen hakemukseen