Aluehallintovirasto (AVI) antoi 5.10.2022 ratkaisun tekemääni kanteluun siitä, ettei perusturvalautakunta ollut korottanut asumispalveluihin annettavien palvelusetelien arvoja lain edellyttämällä tavalla. Päätöksen mukaan: ”Joutsan kunnan tulisi arvioida palvelusetelin arvo uudelleen”.

Viikko sitten Sari Hovila, joka toimii hyvinvointialueen (HVA) valtuutettuna ja hallituksen varajäsenenä, mutta myös Joutsan perusturvalautakunnan pitkäaikaisena puheenjohtajana, antoi ymmärtää tässä lehdessä, ettei Joutsassa totella päätöstä, vaan hyvinvointialue neuvottelee setelihinnat ensi vuonna palveluntuottajien kanssa. Hän kehtaa vielä väittää, että setelihinnoilla ei ole vaikutusta ”asiakkaiden asumiseen tai palveluihin”.

Tosiasiassa asukas maksaa sitä enemmän, mitä alhaisempi setelihinta on. Nyt on käynyt lisäksi niin, että Joutsassa yksityiset palveluntuottajat ovat irtisanoneet setelisopimukset kunnan kanssa. Jos sopimukseen uusista hinnoista ei pian päästä, on vaarana, ettei yli puolta palveluasumisesta ole enää Joutsassa saatavissa.

Jos AVI:n ukaasia toteltaisiin, Joutsaan virtaisi hyvinvointialueelta vuodessa lisää rahaa yli miljoona euroa vuodessa ja palvelujen saanti turvattaisiin. Lisäraha jäisi piristämään kunnan talouselämää monta kautta.

Julkisuudessa on laajalti pohdittu yhtä aikaa kunnan ja HVA:n luottamushenkilönä toimivan kaksoisroolin ongelmallisuutta. Tämä taitaa olla hyvä esimerkki.

Kalle Willman
kunnanvaltuutettu Joutsa

Tagged with →