Joutsassa on käynnistetty paikallisverkoston kulttuurimatkailupalveluiden kehittämishanke, johon toivotaan mukaan seutukunnalla kulttuurin ja matkailun parissa toimivia. Haihatuksen vetämässä vuoden mittaisessa hankkeessa tuotetaan paikallisverkoston voimin paikallisista vahvuuksista ja alueen ominaispiirteistä kumpuavia kulttuurimatkailupalveluita, jotka on tarkoitus saada esille ensi kesänä.

Haihatuksen ohella hankkeen ydinryhmään kuuluvat Café Meijerinliiteri, Suonteen soitto ry ja Jouhos Oy.

Keskeistä hankkeessa ovat verkoston kuukausittaisia työpajoja vetävän Visit Finlandia Akatemian kulttuurimatkailuvalmentaja Maija Sydänmaanlakan mukaan kaiken potentiaalin näkeminen jo nyt tehtävissä asioissa, uusien luovien ideoiden kehittäminen paikallisverkoston kesken ja se, miten löydetään kanavat, joiden kautta matkailijat saavat tiedon alueen kulttuuripalveluista.

Kulttuuri- ja matkailupalvelujen välillä on Sydänmaanlakan mukaan usein aikamoinen kuilu.

– Vaikka on joku kiinnostava kulttuurisisältö, niin matkailija ei kuitenkaan löydä sitä. Varsinkin jos puhutaan kansainvälisistä matkailijoista, niin eivät ne ole Suomessa niillä sivustoilla, missä vaikka kulttuuritapahtumia mainostetaan. Sitten pitää löytää niihin kanaviin, missä matkailijat ovat.

Sydänmaanlakan mukaan kulttuuri- ja matkailuala hyödyttävät toisiaan, eli toisen avulla voidaan saada lisää asiakkaita toiseen. Sydänmaanlakka ja hankekoordinaattori Reetta Karppinen muistuttavat myös, että matkailu hyödyttää paikkakuntaa muutenkin; tulijoista hyötyvät muutkin kuin matkailualan toimijat.

– Vaikka hankkeessa kulttuurimatkailupalveluita kehitetään matkailijoita ajatellen, niin luonnollisesti ne tuovat uudenlaisia kulttuurielämyksiä myös paikallisille, sanoo Karppinen.

Kehittämishanketta toteutetaan Taiteen edistämiskeskuksen myöntämän 42.000 euron avustuksen turvin. Vaikka rahoittajana on Taike ja hakijana Haihatus, ei hankkeessa ole kyse vain taiteeseen liittyvistä kohteista, vaan laajemmasta yhteistyöstä. Samaan kulttuurimatkailupalveluiden joukkoon niputetaan taidesisällöt, tapahtumat, kulttuuriperintö, suomalainen saunakulttuuri ja paikallinen elämäntapa.

Siksi Maija Sydänmaanlakka ja Reetta Karppinen kannustavat mukaan verkostoon muitakin kuin virallisia matkailu- tai kulttuurialan toimijoita – kaikkia, jotka näkevät matkailijat toiminnalleen potentiaalisina asiakkaina ja ovat kiinnostuneita tarjoamaan näille kulttuurisisältöjä ja paikalliskulttuuria.

– Nyt on semmoinen tietyllä tapaa ainutlaatuinen mahdollisuus lähteä tekemään sitä omaa tuotettaan tai palveluaan paitsi niin, että tehdään niitä itsenäisesti, niin tehdään myös siinä verkostossa, eli Yksin ja yhdessä -ajatus, kannustaa Karppinen.

Verkoston ensimmäisessä tapaamisessa, joka järjestetään Haihatuksessa 8.11., kuullaan tarkemmin hankkeen sisällöstä, keskustellaan esimerkiksi siitä, mistä kaikesta kulttuurimatkailupalveluja voi rakentaa ja ideoidaan, mitä toimijat voivat lähteä hankkeessa tekemään.

Mitä paikallisista vahvuuksista ja alueen ominaispiirteistä kumpuavien kulttuurimatkailupalvelujen kehittäminen sitten käytännössä voisi tarkoittaa? Maija Sydänmaanlakan mukaan esimerkiksi reititystä alueen kohteiden välillä – siis sitä, miten ihmiset saadaan liikkumaan kohteiden ja tapahtumien välillä ja miten he saavat tietoa niistä.

Sydänmaanlakka antaa esimerkin. Kun matkailija tulee Joutsaan, tämä esimerkiksi käy taidenäyttelyssä Haihatuksessa, suuntaa sen jälkeen Café Meijerinliiteriin näyttelyyn ja kahville, sitten saunaan jonnekin ja lopuksi yöpyy jossain. Näin kaikki toimijat hyödyttävät toisiaan.

– Tavoitteena on tietenkin myös pidentää viipymää, eli että matkailijat jäisivät alueelle yöksi tai kahdeksi tai kolmeksi, jolloin mahdollisimman moni toimija hyötyy siitä, jatkaa Sydänmaanlakka.

Tarja Kuikka

Kuvassa yllä Visit Finlandia Akatemian kulttuurimatkailuvalmentaja Maija Sydänmaanlakka (vas.) ja hankekoordinaattori Reetta Karppinen.