Joutsan kirkonkylän osayleiskaava on viimeinkin pääsemässä kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen arvioi, että kaava etenisi joulukuun valtuuston listalle.

Osayleiskaavan lopullinen käsittely on viivästynyt peräti 2 vuotta, jos aikamääreenä pidetään hetkeä, jolloin kaava oli ehdotusvaiheessa. Tähän syynä on osakaavan valmisteluun vaadittavan linnustoselvityksen viivästyminen. Viive johtui kaavoituskonsultin alihankkijasta.

Viime aikoina on puhuttanut paljon Perttulanojan läheisyydessä Myllynlahden rantamailla oleva pieni luonnonsuojelualue. Kuntapäättäjien taholta on esitetty suojelustatuksen poistamista. Kuitenkin on selvää, että Keski-Suomen ely-keskus ei asialle lämpene.

Kaava tuleekin siksi joulukuun valtuuston muodossa, missä luonnonsuojelualueen status on säilytetty. Jos tähän halutaan muutoksia, ne pannaan valmisteluun kaavan lopullisen hyväksymisen jälkeen.

Kunnanjohtaja Nissinen toteaa, että tuleva kirkonkylän osayleiskaava on pohja kaikelle alueiden käytön suunnittelulle tulevaisuudessa.

– Kyse on yleissuunnittelusta, jossa on huomioitu maanhankinta. Asemakaavoituksella sitten tarkennetaan, sanoo Nissinen.

Kirkonkylän alueella on voimassa oikeusvaikutukseton aluevaraustyyppinen yleiskaava 1990-luvun alusta, joka on tavoitteiltaan vanhentunut. Nyt tehtävällä osayleiskaavalla halutaankin saada kokonaisnäkemystä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Valkoiset alueet, joissa on merkintä AK, AP, TP tai AP/RM, kuvaavat kaavassa uusia alueita, joihin on mahdollista sijoittaa pientaloja, kerrostalotaloja tai pientaloja/matkailupalveluita. TP tarkoittaa uutta työpaikkaa-aluetta, jolle voidaan sijoittaa toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myymälätilaa sekä varastointia. Sellainen löytyy ainakin Kangasniementien varresta.