Joutsan kunta hankkii prosenttitaidehankintana kolme taiteilija Samuli Alosen teosta. Valmistuvan suun terveydenhuollon ja ruokapalvelujen tiloihin Myllytien puoleiseen päätyyn hankitaan oranssi perhosveistos, hammashoitolan vastaanottotiloihin joko perhosaiheinen tai hammashoitoon liittyvä työ ja Kurkiauran koululle Citybird-nimisen teossarjan työ.

Taidehankinnasta päätti viime viikolla hyvinvointi- ja sivistyslautakunta. Esityksen hankittavista teoksista teki lautakunnalle kunnan kulttuurityöryhmä.

Prosenttitaidehankinnoissa on kyse siitä, että kunnan positiivisesta tilinpäätöksestä käytetään yksi prosentti taide- tai kulttuurihankintaan. Vahvistetun tilinpäätöksen mukaan kunnan tilinpäätös oli viime vuonna runsaat 1,5 miljoonaa euroa positiivinen, joten hankintaan käytettävissä on noin 15.000 euroa.

Tarja Kuikka