Päijänteen biosfäärialueen hakemus palautui syyskuun lopussa ympäristöministeriöstä takaisin sitä operoivalle Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomille.

– Aivan viimeisillä viikoilla ennen hakemuksen lähettämistä tapahtuneet muutokset kuntien sitoutumisessa johtivat siihen, että ministeriö antoi hakemusvalmistelulle vuoden jatkoajan, valaisee Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho.

Päijänteen valuma-alueeseen kuuluu yhteensä 16 kuntaa, joista ainoastaan Joutsa ja Muurame näyttivät loppuun saakka vihreää valoa ja sitoutuivat hakemukseen.

– Esittelimme hakemuksessa ympäristöministeriölle pitkän tähtäimen vision, jolle perustelu on puhtaasti luonnontieteellinen. Päijänteen vedenalaisen luonnon tila ja veden laatu ovat riippuvaisia järven valuma-alueella tapahtuvasta maankäytöstä, toteaa Kotiaho.

Hakemusta arvioinut ympäristöministeriö kuitenkin katsoi, että koko Päijänteen valuma-alueeseen kuuluvan 16 kunnan pitkän tähtäimen vision varaan rakennetun hakemuksen arviointi on haastavaa, kun mukaan on sitoutunut toistaiseksi vain kaksi kuntaa. Sinänsä kaksi kuntaa on riittävä alue biosfäärialueeksi – sekä Pohjois-Karjalan että Saaristomeren biosfäärialueet käsittävät kaksi kuntaa.

Ympäristöministeriö esitti jatkoajan ottamista, mutta suhtautui Päijänteen biosfäärialuehankkeen edistämiseen kuitenkin myönteisesti ja tarjosi asiantuntija-apua hakemuksen viimeistelemiseksi. Hakemusta tulee tarkentaa niin, että se tukeutuu voimakkaammin mukana olevien kuntien alueisiin.

– Hakemuksen työstämistä jatketaan ympäristöministeriön sekä Unescon asiantuntijoiden ohjauksessa tiukasti seuraavat puoli vuotta. Hakemusta muutetaan siten, että se täyttää ympäristöministeriön toiveet. Uudelleen hakemus on tarkoitus lähettää Unescolle vuoden 2023 syksyllä. Visio koko valuma-alueen kattavasta Päijänteen biosfäärialueesta pidetään mukana, mutta sen painoarvoa vähennetään, täsmentää Kotiaho.

Kotiaho kertoo, että loka- marraskuussa biosfäärialueelle nimetään hallitus ja jatketaan neuvottelukuntien kasaamista. Alkuvaiheessa hallitukseen tullaan kutsumaan edustajat Muuramen ja Joutsan kunnista, Jyväskylän yliopistosta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK:sta. Muiden kuntien liittyessä hakemukseen, hallitusta täydennetään uusien kuntien edustuksella. Kotiahon mukaan myös MTK:lle on lähetetty kirjallinen nimeämispyyntö Päijänteen biosfäärialueen neuvottelukuntaan jo ennen kesää 2022, mutta minkäänlaista vastausta ei ole saatu.

Jonna Keihäsniemi

Päijänteen valuma-alueeseen kuuluu yhteensä 16 kuntaa, joista ainoastaan Joutsa ja Muurame ovat toistaiseksi sitoutuneet hakemukseen.