Joutsan kunta varautuu järjestämään perusopetukseen valmistavaa opetusta vastaanottokeskustoiminnan käynnistämisen myötä paikkakunnalle saapuville esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden kielelliset valmiudet eivät riitä perusopetuksen ryhmässä opiskeluun.

Joutsassa aiotaan aloittaa vastaanottokeskustoiminta joulukuussa. Sen myötä paikkakunnalle odotetaan saapuvan aluksi 150 maahanmuuttajaa, ja myöhemmin lisää tulijoita niin, että määrä kasvaisi 300 henkilöön. Heistä lasten määrää ei Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan vielä tiedetä, mutta oletuksena on, että joukossa on paljon lapsiperheitä tai huoltajansa kanssa tulevia lapsia, jolloin lapsia tulisi paljon.

Sirkka laskeskelee, että jos tulijoista 30 prosenttia olisi lapsia, se tarkoittaisi esimerkiksi 150 tulijasta 45 lasta.

Opetustiloiksi valmistavan opetuksen oppilaille on kaavailtu Helperin rakennuksen päädyssä sijaitsevia kansalaisopiston ja yhdistysten käyttämiä tiloja sekä tarvittaessa liikuntahallin neuvotteluhuonetta. Lisätilaa kartoitetaan tarvittaessa.

Pääsääntöisesti valmistavan opetuksen ryhmissä on Sirkan mukaan eri taustaisia ja eri kielialueilta tulevia maahanmuuttajia, mutta Ukrainan tilanteesta johtuen Joutsan kohdalla oletuksena on, että tulijoissa on paljon samantyyppisestä kulttuurista ja koulujärjestelmästä tulevia ja saman kielisiä lapsia.

Opetushallitus on suositellut järjestämään valmistavan opetuksen ryhmät pienehköiksi tehokkaan kielitaidon oppimisen vuoksi. Ryhmissä voi Sirkan mukaan yleisesti ottaen olla haasteita, sillä joukossa saattaa olla esimerkiksi viittä, kuutta eri kieltä ja kansallisuutta edustavia oppilaita. Joutsan kohdalla tilanne kuitenkin lienee toinen ja ryhmäkoot sen mukaiset.

– Jos ajatellaan, että tulee ukrainankielisiä, ja jos on suurin piirtein samaa ikäluokkaa ryhmä, niin ryhmät voivat olla vähän suurempiakin. Ei kuitenkaan normaalin perusopetusryhmän kokoisia, sanoo Sirkka.

Valmistavan opetuksen järjestämistä varten tarvitaan opetusta koordinoiva opettaja sekä avustavia ohjaajia ja tulkkiapua. Koska Joutsan kunnassa ei toistaiseksi tarkkaan tiedetä tulijoista sen enempää, joudutaan selkeitä rekrytointejakin Mika Sirkan mukaan odottamaan, tosin valmistavaa opetusta koordinoivan opettajan tehtävä on jo laitettu hakuun.

Aikaisintaan valmistava opetus käynnistyisi ensi vuoden alussa. Opetusta annetaan vuoden ajan, lapsen iän mukaan 900–1.000 tuntia lukuvuodessa. Opetukseen sisältyy suomen kielen opetusta, mutta myös muita oppiaineita.

– Ihan kaikkien oppiaineiden opetusta voi olla, kun nähdään vastaanottajan taitotaso. Siihen voi kuulua myös oman äidinkielen opetusta, jos mahdollista. Mutta suomen kielen opetushan siellä ihan keskeinen, sanoo Sirkka.

Parhaillaan Joutsan yhtenäiskoulussa opiskelee kaksi ukrainalaislasta perusopetukseen valmistavassa opetuksessa.

Tarja Kuikka