Suomen riistakeskus on myöntänyt Keski-Suomen alueelle kannanhoidolliset poikkeusluvat 14 ilveksen pyyntiin 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Lupamäärä on selvästi viime vuotta pienempi.

Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistys haki kahdessa erillisissä hakemuksessa poikkeuslupaa 5 ilveksen pyyntiin, ja 3 myönnettiin. Joutsan lähialueille tuli 2 lupaa ja Mieskonmäki–Marjotaipaleen alueille 1 lupa.

Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jyrki Ilmonen sanoo lupamäärän olevan havaintojen perusteella kohdallaan.

– Ilveshavaintojen määrä on edellisvuoden tasolla, pentuehavaintoja on kirjattu eri puolilla yhdistyksen aluetta. Havaintoja on koko alueelta, mutta eniten kuitenkin Joutsan etelä- ja itäosissa. Tarkkaa yksilömäärää on vaikea sanoa, mutta useampi pentue Itä-Päijänteen rhy:n alueella liikkuu, kertoo Ilmonen.

Keski-Suomen alueelta tuli 16 hakemusta yhteensä 42 ilveksen pyyntiin. Poikkeusluvat on myönnetty hakemusalueille, joilla ilveskanta on Luonnonvarakeskuksen määrittämien pentueiden perusteella tiheä. Lupia ei myönnetty hakemusalueille, joilla arvion mukaan oli vain yksi ilvespentueen elinpiiri tai ei lainkaan pentueita.

Maakunnan ilveskanta on viime vuodet ollut hyvin vakaa. Luonnonvarakeskus arvioi, että Keski-Suomessa on 150–160 yli vuoden ikäistä ilvestä. Arvio ilvesten määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin pentuehavaintoihin.

Kannanhoidollisella metsästyksellä pyritään kannan hallittuun hoitamiseen ja tihentymistä johtuvien ongelmien lievittämiseen. Pyynnillä on Keski-Suomessa pystytty pitämään ilveskanta vakaana ja ihmisten asenne ilvestä kohtaan hyväksyvänä. Ilveksen metsästysaika on 1.12.2022–28.2.2023.

Janne Airaksinen

Tämä ilves metsästettiin vuonna 2019 Pärnämäen suunnalla. Yläkuva: JS Arkisto.

Oikaistu klo 8.54 27.10. virheellinen tieto myönnetyistä ilveksen pyyntiluvista. Aikaisemmasta uutisesta puuttui toisen paikallisen lupahakemuksen tiedot.