Joutsan kunnanhallitus on hylännyt hyvinvointikoordinaattorin tehtävän perustamista koskevan oikaisuvaatimuksen. Kunnanhallitus päätti syyskuun lopulla, että kuntaan perustetaan hyvinvointikoordinaattorin tehtävä, jolla varmistetaan jatkossa kunnan hyvinvointi- ja sivistysosaston resurssien riittävyys.

Tehtävään kunnanhallitus päätti siirtää ensi vuoden alusta alkaen Johanna Pajusen, joka työskentelee parhaillaan perusturvassa erityispalveluiden esimiehenä. Perusteeksi siirrolle todettiin muun muassa, ettei Pajunen siirry Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen, vaan jää kunnan palvelukseen.

Oikaisuvaatimuksen päätöksestä tehnyt kunnanhallituksen jäsen Kalle Willman esittioikaisuvaatimuksessaan useita perusteita päätöksen kumoamiselle. Hän muun muassa piti erityispalvelujen esimiehen jäämistä kuntaan henkilöstöä koskevan lainsäädännön vastaisena ja totesi lisäksi, että tämän tulisi siirtyä hyvinvointialueen palvelukseen ja että kunnanhallitus rikkoo perustuslain edellyttämää kansalaisten tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta päätöksellään olla järjestämättä julkista hakua hyvinvointikoordinaattorin tehtävään.

Iiris Ilmonen (kok.) esitti kunnanhallituksen kokouksessa oikaisuvaatimuksen hyväksymistä. Esitystä ei kannatettu, vaan kunnanhallitus pitäytyi alkuperäisessä päätöksessään ja hylkäsi oikaisuvaatimuksen. llmonen jätti oikaisuvaatimuksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä eriävän mielipiteen.

Tarja Kuikka