Joutsan kunnanhallitus laittoi maanantaina joukon aiemmin tehtyjä valtuustoaloitteita eteenpäin valmisteltavaksi. Jarmo Liukkosen (kesk.) jättämät Perttulanojan luonnonsuojelualueen lakkauttamista ja kaavoitusjaoston perustamista esittäneet aloitteet lähetettiin tekniselle lautakunnalle.

Perttulanojan luonnonsuojelualue on noin 0,7 hehtaarin suuruinen rauhoitettu alue Joutsan Uimalan läheisyydessä. Aloitteessaan Liukkonen perusteli alueen rauhoituksen lakkauttamista muun muassa sillä, että suojelupäätös on asetettu aikanaan kevyin perustein ja että alueen silloinen maisema-arvo on muuttunut nykyään maisemahaitaksi.

Kaavoitusjaostoa koskevassa aloitteessaan Liukkonen esitti, että kuntaan perustettaisiin kaavoitusjaosto muun muassa ohjaamaan maankäytön suunnittelua ja valmistelemaan esityksiä uusista kaavahankkeista. Perusteena hän esitti, ettei kunnassa ole toimielintä, joka huolehtisi maankäyttö- ja rakennuslain 20. pykälän mukaisesta vaatimuksesta huolehtia alueiden käytön suunnittelusta ja maapolitiikan harjoittamisesta.

Aloitteen, jossa esitettiin hyvinvointituen maksamista kunnan testamenttivaroista yli 75-vuotiaille kuntalaisille, kunnanhallitus siirsi hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan valmisteltavaksi. Valtuutettu Iiris Ilmonen (kok.) esitti, että tukisumma olisi sata euroa ja tarkoitettu omassa kodissa yksin tai omaisen kanssa asuville. Pyrkimyksenä olisi tukea ikäihmisten kotona asumista ja kannustaa heitä huolehtimaan terveydestään.

Neljäs kunnanhallituksen kokouksessa esillä ollut aloite oli valtuutettu Kalle Willmanin (kok.) aloite kyselytunnin käyttöönotosta. Willman esitti aloitteessa, että kunnanhallitus ensimmäisen hallintosääntöpäivityksen yhteydessä kirjoittaisi sääntöön velvoitteen kyselytunnin käyttämisestä ja pyytäisi valtuuston nykyistä puheenjohtajaa toteuttamaan kyselytunnin.

Kunnanhallitus päätti huomioida mahdollisuuksien mukaan Willmanin esittämät kohdat hallintosäännön käsittelyn yhteydessä ja lähettää aloitteen valtuustolle tiedoksi.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa Perttulanojan luonnonsuojelualue. Kuva: JS Arkisto / Marko Nikkanen