Syksy on jo pitkällä ja aluevaltuuston kokouksia on joka kuukausi. Aluehallituksella kokouksia on viikoittain. Työtahti kiihtyy päätöksenteossa ja kentällä, jotta erilaiset asiat saadaan yhtenäistymään terveyden ja sosiaalihuollon kentällä. Uusia asioita on tulossa, muun muassa palliatiivinen keskus Jyväskylään, jolloin syöpäpotilaiden kohdalla toiminta yhtenäistyy uuden yksikön myötä ja asiantuntijat ovat potilaiden ympärillä, myös maakunnassa.

Vaikka ammattilaiskentällä asioita tapahtuu ja puhutaan yhtenäistämisestä, niin asiakkaiden ja potilaiden kohdalla samat palvelut pelaavat. Palvelut terveyden-, sosiaali- ja pelastuksen puolella pysyvät ennallaan. Siirtymävaiheessa esimerkiksi puhelinnumerot eivät muutu ja jos muutosta tulee, niin siitä tiedotetaan. Terveys- ja sosiaaliasemien puhelinnumerot säilyvät pääosin samana. Päivitysapunumero 116 117 sekä hätänumero 112 toimivat kuten ennenkin.

Osa Keski-Suomen tehostetun palveluasumisen asiakkaista on saanut asumisyksikkönsä ylläpitäjältä tiedotteen, joka on saattanut herättää huolta hoivan ja asumisen jatkuvuudesta. Taustalla ovat Keski-Suomen hyvinvointialueen ja yksityisten palveluntuottajien väliset sopimusneuvottelut, joilla ei ole vaikutusta asiakkaiden asumiseen tai palveluihin. Hyvinvointialue jatkaa toimintaa yksityisten kanssa niin kuin kunnatkin ovat tehneet ja sopimuksia tarkastellaan ensi vuonna.

Kokouksessaan 4.10. aluevaltuusto hyväksyi alustavan investointisuunnitelmaesityksen toimitettavaksi ministeriöille ja talousarvion valmistelun jatkamisen alustavan investointisuunnitelmaesityksen pohjalta. Ensi vuodelle suunnitellut investoinnit ovat enintään 49 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimeen alustavasti suunniteltuja suurempia investointeja ovat muun muassa sädehoidon lineaarikiihdytin ja koko hyvinvointialueen suun terveydenhuollon laitteiden ajanmukaistaminen sekä toimintakykyä mittaava RAI-järjestelmä ja sosiaalihuollon Kanta-liityntä. Joutsassa toimintakyvyn mittari on otettu jo käyttöön.

Pelastustoimen osalta alustavasti suunniteltuja suurempia investointeja ovat muun muassa turvallisuusverkon käytön ja yhteyksien laajentaminen sekä paloasemahankkeita Keski-Suomessa.

Aluevaltuusto äänesti viime kokouksessaan ahkerasti. Professio-ohjausta ja henkilöstön edustusta koskevat pykälät hallintosääntöön aiheuttivat kentällä keskustelua. Aluevaltuustossa äänestettiin lääketieteen, sosiaalihuollon ja hoitotyön johtavista viranhaltijoista, jotka nyt sijoittuvat henkilöstöorganisaatiossa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtajan alaisuuteen. Allekirjoittanut oli vastaesityksen kannalla, jossa professiojohtajat olisivat suoraan hyvinvointijohtajan alaisuudessa, mutta hävisimme äänestyksessä.

Jos haluat tutustua tulevan hyvinvointialueen asioihin niin www.hyvaks.fi –sivustolla kerrotaan hyvinvointialueen tapahtumista ja asioista. Käykäähän tutustumassa sivuihin! Hyvää syksyn jatkoa kaikille!

Terveisin

Sari Hovila
Hyvinvointialueen valtuuston jäsen sekä hallituksen varajäsen