Joutsassa, Pajumäen ja Havumäen välissä sijaitsevalle Pihlassuolle kaavaillaan kokoluokaltaan todella suurta aurinkovoimapuistoa. Hankkeen takana on kotipaikkanaan Jyväskylää pitävä Neova Oy (tunnettu aikaisemmin Vapona). Pihlassuon hankealue on kooltaan 160 hehtaaria ja sinne kaavaillun aurinkovoimapuiston nimellisteho olisi alue täysimääräisesti hyödynnettynä peräti 80 megawattia. Rakentaminen saattaa alkaa jo ensi vuonna, mikäli hankkeen jatkosuunnittelu sekä luvitusasiat etenevät ripeästi ja suotuisasti.

Pihlassuon edellä mainittua 80 MW:n teholukemaa voidaan suhteuttaa maamme nykyisten aurinkovoimaloiden tehoihin. Ne ovat suurimmillaan 5–10 MW ja määrällisesti niitä ei montaa ole. Hiljattain uutisoitiin Suur-Savon Sähkö Oy:n Pertunmaan Koittiin tulossa olevasta, tällä erää Suomen suurimmasta aurinkovoimalasta. Se levittäytyy 20 hehtaarin alalle voimalan huipputehon ollessa 15 MW. Oletuksena on, että Pertunmaan aurinkovoimala tuottaisi sähköä yli 13.000 MWh vuodessa, mikä vastaa noin 900 sähkölämmitteisen omakotitalon yhteenlaskettua vuosikulutusta. Aurinkopaneeleita on kaikkinensa 28.000 kappaletta. Vertailun vuoksi mainittakoon myös, että Luhangan Latamäen tuulivoimalan kuuden tuuliturbiinin yhteenlaskettu kokonaisteho on 18 MW.

– Neovalla on tänä vuonna alkaneessa hankekehityksessään kuusi eri kohdetta, joissa Vapolta pitkälti Neovan omistukseen siirtyneille vanhoille turvetuotantoalueille on ajatuksena rakentaa pelkästään aurinkovoimaa. Ensimmäiset luvitetut aurinkovoimakohteet, Joutsa mahdollisesti yksi niistä, voisivat ainakin näillä näkymin olla rakentamisvalmiina jo vuonna 2023, toteaa Neovan tuuli- ja aurinkovoimalahankkeista vastaava projektijohtaja Lauri Alanen.

– Näemme Pihlassuon osalta merkittävää potentiaalia ison mittaluokan aurinkovoimapuistolle. Seuraavaksi teemme kohteeseen liittyvää ympäristöselvitystä ja tarkempaa teknistä suunnittelua, sekä käynnistämme lupaprosessia Joutsan kunnan kanssa, Alanen valaisee.

Mikäli parhaillaan esillä oleva 80 megawatin nimellisteho täysin realisoituisi, niin se tarkoittaisi käytännössä koko 160 hehtaarin alueen valjastamista aurinkopaneelirivistöille. Alasen mukaan yhden megawatin tehon tuottamiseen aurinkovoimalla tarvitaan alaa noin 2 hehtaaria.

Lauri Alanen mainitsee, että Joutsan Pihlassuo on erityisen kiinnostava ja hyvin soveltuva sähköenergian tuotantoon on myös siksi, koska etäisyyttä lähimpään sähkön suurjänniteverkkoon ei ole alueelta kuin muutama kilometri: siirtolinjan rakentaminen kyseiseltä alueelta onnistuu täten kohtuullisen helposti, mitään massiivisia voimajohtoja ei tarvitse erikseen tehdä.

– Tulevan talven aikana päätämme rakennammeko nämä ensimmäiset aurinkovoimalamme itse, yhdessä kumppanin kanssa vai myymmekö hankkeet eteenpäin ennen rakentamista. Päätökset toteutustavasta voivat vaihdella myös hankekohtaisesti, Lauri Alanen selvittää.

Neovan nyt julkistamien kuuden aurinkovoimakohteen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 560 ha ja nimellisteho noin 310 MW. Joutsan kohde on maa-alaltaan näistä laajin ja nimellisteholtaan suurin yhdessä Suonenjoen Kurkisuon vastaavan hankkeen kanssa.

– Teollisen kokoluokan aurinkovoima on noussut Suomessa nopeasti houkuttelevaksi energiavaihtoehdoksi. Aurinkovoimapuiston luvitusvaihe on tuulivoimahanketta nopeampi prosessi, sillä aurinkovoimahankkeet eivät yleensä edellytä yleiskaavoitus- tai YVA-menettelyä, Alanen sanoo. Edellä mainittu YVA tarkoittaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, joka on lain mukaan pakollinen yli 45 MW:n tuulivoimahankkeissa. Lisäksi sitä voidaan tapauskohtaisesti edellyttää. Sama voi koskea myös aurinkovoimaloita, ainakin kun panelointialat ja tehot kasvavat.  

Alanen valaisee, että aurinkovoima soveltuu erittäin hyvin rakennettavaksi tuulivoimapuistojen yhteyteen.

  – Hybridipuistossa aurinko- ja tuulivoima täydentävät erinomaisesti toisiaan sekä vuorokauden eri aikojen että vuodenaikojen suhteen. Joutsan Pihlassuon hankkeessamme ei ole kuitenkaan kyseessä tällainen hybridipuisto.

Marko Nikkanen 

YLÄKUVA: Pihlassuo sijaitsee Leivonmäellä, Pajumäen ja Havumäen välisellä alueella. Lähde: Google Maps.