Joutsan ja Luhangan kunnanhallitusten puheenjohtajat älähtivät tässä lehdessä viikko sitten, kun olin Juhani Räsäsen kanssa viikkoa aiemmin uskaltanut arvostella kuntien valtapuolueiden pyrkimystä estää tarkastuslautakuntien tiedonsaantia. Puheenjohtajien teksti osoittaa suurta epäpätevyyttä. He vetosivat pitkään kuntapolitiikan kokemukseensa ja tulivat siten vahvistaneeksi, että tiedonsaannin estäminen on jatkunut pitkään.

He väittävät, ettei tarkastuslautakunnalla ole oikeutta kunnan salassa pidettäviin tietoihin. Kuntalain 124 §:n mukaan tarkastuslautakunnalla ja tilintarkastajalla on oikeus saada kunnalta tiedot ja nähtäväkseen myös salassa pidettävät asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina. Teoriassa, jos epäiltäisiin esimerkiksi keskussairaalan laskuissa virheitä, tarkastuslautakunta voisi enemmistöpäätöksellä vaatia ne suoritetietoineen. Asiasta on korkeimman hallinto-oikeuden päätös. En ole koskaan vaatinut mitään salassa pidettäviä tietoja.

Puheenjohtajat ovat myös moraalisesti esteellisiä ottamaan kantaa asiaan. Heidän tehtävänään on hyväksyä kunnanjohtajan edustus- ja matkalaskut. Heidän kuuluisi olla myös valvonnan kohteina. Piilotteluesimerkki Joutsasta: pyysin saamani vihjeen takia tilintarkastajaa selvittämään kunnanjohtajan edustuslaskut 2021. Hän ilmoitti, ettei sellaisia löydy. Minulle oli kuitenkin jo toimitettu kaikki ostolaskutiedot ja niistä löytyi lukuisia edustustapahtumia. Kun tätä ihmettelin, tilintarkastaja ilmoitti vain olleensa suurpiirteinen. Jos tilintarkastaja on hankala, hän on pian entinen. Minua siis esimerkiksi estettiin saamasta tieto siitä, kuka oli nauttinut 200 euron kampaamokäynnistä, hotellin minibaarista Helsingissä tai golfin peluusta Hartolassa – ja miksi kunnan piikkiin.

Kunnanjohtaja vastaa sisäisestä tarkastuksesta. Se ei näytä Joutsassa toimivan. Esimerkiksi merkkipäivien muistamisohjesääntö vaatii, ettei maksukortteja kauppoihin saa antaa lahjaksi. Kuitenkin ostolaskutiedot kertovat, että vuonna 2021 niitä on useita 50–200 euron arvoisina annettu.

Yhteenvetona joudun paheksumaan sitä, että kunnan poliittinen enemmistö pyrkii tietoisesti estämään yhteisten varojen käytön ja hallinnon toiminnan valvontaa vastoin lainsäätäjän tahtoa. Onko se demokratiaa?

Kalle Willman

valtuutettu

Joutsa