Luhangan kunta ei tarjoa tulevana vuonna yhtään kuntapaikkaa, päätti maanantaina kokoontunut Luhangan kunnanhallitus. Kuntapaikat on tarkoitettu oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, kiintiöpakolaisille ja/tai kotikunnan saaneille tilapäistä suojelua saaville. Kunnanhallituksen tekemä päätös on voimassa toistaiseksi, kunnes toisin päätetään.

Keski-Suomen ely-keskus on pyytänyt Keski-Suomen kuntia tarkistamaan sekä vahvistamaan kuntapaikkojen määrän lokakuun loppuun mennessä mainittujen ryhmien edustajille ensi vuonna. Kuntien ja ely-keskuksen välisissä sopimuksissa todetaan, että sopimus on jatkuva, mutta kuntapaikkamäärä tarkistetaan vuosittain huomioon ottaen kuntien vastaanottoresurssit.

Jonna Keihäsniemi

Tagged with →