Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli määräsi Joutsan seurakunnan seurakuntavaalien varsinaiseksi vaalipäiväksi 22.1.2023. Ennakkoäänestys toimitetaan 3.–7.1.2023.

Tuomiokapituli päätti edellisessä istunnossaan määrätä poikkeukselliset seurakuntavaalit Joutsan seurakuntaan, koska äänioikeutettujen luetteloa koskeva kuulutus ei ollut ollut nähtävillä säännösten mukaisesti, eikä äänioikeutettujen luetteloa ollut laadittu määrätyssä ajassa.

Alun perin seurakuntavaalit piti järjestää 20.11.2022.

Janne Airaksinen

Lue lisää tästä