Suur-Savon Sähkö Oy on esittänyt Luhangan kunnalle osayleiskaavan laadintaa tuulivoimapuiston suunnittelualueelle, joka sijaitsee jo olemassa olevan Latamäen tuulivoimapuiston läheisyydessä. Tuulivoimapuisto koostuisi alustavan suunnitelman mukaan seitsemästä tuulivoimalasta.

Maanantai-iltana kokoontunut Luhangan kunnanhallitus päätti tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavoituksen aloittamisesta alueelle. Luhangan ja Suur-Savon Sähkön välille solmittiin kaavoitussopimus.

Yhtiö vastaa kaavan ja mahdollisen YVA-suunnitelman (ympäristövaikutusten arviointi) laadinnasta aiheutuvista konsultti-, selvitys-, hallinto- ja kuulutuskustannuksista. Osayleiskaavan laadinnasta vastaa yhtiön toimeksiannosta kaavakonsultti, jonka kunta hyväksyy tehtävään Suur-Savon Sähkön esityksestä. Luhanka vastaa lakisääteisistä hallinnollisista tehtävistä.

Janne Airaksinen

Lue tarkemmin aiheesta tästä linkistä