Joutsassa haetaan taas ideoita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Joutsan kunta on avannut nettisivuilleen kyselyn, jossa on mahdollista ehdottaa, mihin kuntalaisten hyvinvointia edistävään kohteeseen käytetään kunnanhallituksen osallistavaan budjetointiin varaama 30.000 euron määräraha.

Määräraha varattiin mainittuun tarkoitukseen nyt kolmatta kertaa, tosin summa on hieman edellisvuosia suurempi.

Reunaehtoina kehittämisideoissa on, että hankkeet kohdistuvat kylille – Joutsan ja Leivonmäen keskustat ovat poissuljettuja, sillä edelliset osallistavan budjetoinnin määrärahalla toteutetut hankkeet kohdistuivat niihin – ja että hankkeet ovat yleishyödyllisiä, esteettömiä ja hyvinvointia edistäviä.

Hankkeen toteuttajina voivat olla kunnanhallituksen tekemän linjauksen mukaisesti yksittäiset kuntalaiset, yrittäjät, järjestöt, yhdistykset ja kunta tai kaikki mainitut yhteistyössä, myönnettävä summa on maksimissaan 30.000 euroa.  

Ideoiden haku jatkuu kunnan nettisivuilla joulukuun loppuun saakka. Sen jälkeen kunnanhallituksen jo aiemmin tehtävään nimeämä työryhmä työstää ehdotuksista viisi toteuttamiskelpoista ideaa, joista kuntalaiset pääsevät äänestämään mieleistään. Toteutukseen etenee eniten ääniä saanut ehdotus tai eniten ääniä saaneet ehdotukset.

Osallistavan budjetoinnin määrärahalla on aiemmin esimerkiksi laajennettu Myllypuistoa ja tehty Leivonmäelle ulkokuntosali.

Tarja Kuikka

Tagged with →