Joutsan kunnanhallitus esittää Joutsan kunnan puolesta talous- ja hallintojohtaja Matias Penttistä ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukosta oppilaiksi ensi vuoden helmikuussa järjestettävälle Keski-Suomen alueelliselle maanpuolustuskurssille.

Peurungassa toteutettavan kurssin järjestävät Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Panssariprikaatin esikunnan Keski-Suomen aluetoimisto. Puolustusvoimien kertausharjoituksiin rinnastettavan kurssin osallistujiksi kutsutaan Keski-Suomesta muun muassa talouselämän, valtion alue- ja paikallisviranomaisten, kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien, tiedotusvälineiden, järjestöjen ja puolustusvoimien edustajia, joiden tehtäviin kuuluu valmiussuunnittelu ja joilla on rooli häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Aluehallintovirasto on pyytänyt kuntia tekemään oppilasesitykset lokakuun 25. päivään mennessä. Kuntien on toivottu huomioivan esityksissään ensisijaisesti kunnan johtavat virkamiehet ja luottamushenkilöt.

Tarja Kuikka